Back to homepage

Past Perfect Continuous Tense – Davno prošlo trajno vreme

Past Perfect Continuous Tense - Davno prošlo trajno vreme

Past Perfect Continuous Tense (davno prošlo trajno vreme) se gradi od glagola to be” u Past Perfect Tense-u i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

 • I had (I’d) been working. (Ja sam bio radio.)
 • You had (you’d) been working. (Ti si bio radio.)
 • He had (He’d) been working. (On je bio radio.)
 • She had (She’d) been working. (Ona je bila radila.)
 • It had (It’d) been working. (Ono je bilo radilo.)

Množina (plural)

 • We had (we’d) been working. (Mi smo bili radili.)
 • You had (you’d) been working. (Vi ste bili radili.)
 • They had (they’d) been working. (Oni su bili radili.)

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika have” u Past Perfect Tense-u i Present Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I had not (hadn’t ) been working. (Ja nisam bio radio.)
 • You had not (hadn’t) been working. (Ti nisi bio radio.)
 • He had not (hadn’t) been working. (On nije bio radio.)
 • She had not (hadn’t) been working. (Ona nije bila radila.)
 • It had not (hadn’t) been working. (Ono nije bilo radilo.)

Množina (plural)

 • We had not (hadn’t) been working. (Mi nismo bili radili.)
 • You had not (hadn’t) been working. (Vi niste bili radili.)
 • They had not hadn’t) been working. (Oni nisu bili radili.)

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Perfect Continuous Tense-u (davnom prošlom trajnom vremenu) se gradi upitnim oblikom glagola “to have” (u Past Perfect Simple vremenu).

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Had I been working? (Da li sam ja bio radio?)
 • Had you been working? (Da li si ti bio radio?)
 • Had he been working? (Da li je on bio radio?)
 • Had she been working? (Da li je ona bila radila?)
 • Had it been working? (Da li je ono bilo radilo?)

Množina (plural)

 • Had we been working? (Da li smo mi bili radili?)
 • Had you been working? (Da li ste vi bili radili?)
 • Had they been working? (Da li su oni bili radili?)

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)

 • Had I been working? – Yes, I had. / No, I hadn’t.
 • Had you been working? – Yes, you had. / No, you hadn’t.
 • Had he been working? – Yes, he had. / No, he hadn’t.
 • Had she been working? – Yes, she had. / No, she hadn’t.
 • Had it been working? – Yes, it had. / No, it hadn’t.

Množina (plural)

 • Had we been working? – Yes, we had. / No, we hadn’t.
 • Had you been working? – Yes you had. / No, you hadn’t.
 • Had they been working? – Yes, they had. / No, they hadn’t.

Wh- pitanja:

Jednina (singular)

 • Where had I been working? (Gde sam ja bio radio?)
 • Where had you been working? (Gde si ti bio radio?)
 • Where had he been working? (Gde je on bio radio?)
 • Where had she been working? (Gde je ona bila radila?)
 • Where had it been working? (Gde je ono bilo radilo?)

Množina (plural)

 • Where had we been working? (Gde smo mi bili radili?)
 • Where had you been working? (Gde ste vi bili radili?)
 • Where had they been working? (Gde su oni bili radili?)

Past Perfect Continuous Tense – Upotreba

The Past Perfect Continuous Tense se upotrebljava za radnju koja je trajala do nekog trenutka u prošlosti. Tako se ne naglašava da je radnja završena nego se potencira njeno trajanje. Često se uz ovo vreme koriste for i since:

 • When we came Sally had been waiting for half an hour. (Kad smo mi stigli, Seli je čekala već pola sata.)
 • When I called on him he had been reading for a while. (Kada sam ga posetio, on je čitao već neko vreme.)

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje