Aktivno učenje

17/09/2014 09:03

Aktivno učenje

Šta je aktivno učenje? Aktivno učenje je eksperimentalno, savesno i angažovano.

Kroz ovaj vid učenja možete istražiti brojna iskustva koja mogu biti efektivna i zanimljiva, a samim tim postajete odgovorniji i posvećeniji sopstvenom obrazovanju.

Počnite tako što ćete odrediti sadržaj lekcije (šta učite) i njene ciljeve (šta da naučite). Zatim malo istražujte. Smislite neke aktivnosti koje će vam pomoći u učenju. Neke vam možda neće biti interesantne, ali neke će se sigurno poklopiti sa vašim stilom učenja.

Aktivno slušanje

Aktivno slušanje se fokusira na sadržaj onoga što slušate, bilo da je to deo nekog predavanja, prezentacije, grupnog razgovora ili slično. Cilj aktivnog slušanja je razumeti ono što se sluša. To proveravate tako što nakon slušanja možete svojim rečima da ispričate sadržaj onog što ste čuli.
Ovo ne mora da znači da se slažete sa temom, već samo da ste je shvatili.

Gledanje

Gledajte slike, grafikone i mape. Pokušajte da shvatite koristi i važnost svake slike. Verbalna pomagala kao što su naslovi i autori, zajedno sa vizualnim pomagalima kao što su boje i linije, olakšavaju vam proces obrade informacija. Lekciju ćete moći da vizualizujete i teže ćete zaboravljati informacije.

Kontekst nekog vizualnog pomagala je uvek ključan. Na primer, ako posmatrate neko umetničko delo, bolje ćete ga razumeti ako imate uvid u godinu nastanka, umetnički pravac, istoriju umetnika itd.
Povezujte ilustracije u knjigama sa tekstom, grafikone sa brojevima itd.

Gledanje i slušanje

Nemojte samo da se oslanjate na PowerPoint prezentacije. Koristite filmove i druge multimedijalne sadržaje jer oni daju lekciji nov, zanimljiviji format.

Lekcije su mnogo efektivnije ako sadrže demonstracije ili ako se odvijaju na različitim mestima, a ne samo u učionici. Tako bi omogućile učenicima da vide kako se ideje realizuju i praktikuju u stvarnim situacijama.

Aktivno učenje nije ograničeno samo na jednog pojedinca, ono je mnogo efektivnije ako čitava grupa učestvuje. Kao člana jedne grupe, očekuje se od vas da učestvujete i sarađujete. Svako ima neke prednosti, neke oblasti u kojima je bolji od ostalih. Koristite ove prednosti, oslanjajte se jedni na druge i funkcionisaćete kao celina koja je mnogo sposobnija i efektivnija od pojedinca.

Prezentacije u učionici, na internetu i u javnosti

Ako želite da maksimalno iskoristite prednosti aktivnog učenja, treba da radite na govorima i prezentacijama. Pronalazite, stvarajte i razvijajte multimedijalne sadržaje, interaktivne programe, sajtove, blogove itd.

Pratite ove korake:

  • Definišite ciljeve
  • Razvijte sopstvenu perspektivu
  • Otkrijte ciljnu publiku
  • Mapirajte program rada
  • Pronađite prezentacione alate i izvore, kao i komunikacione tehnologije
  • Vežbajte prezentovanje
  • Beležite misli i glavnu poruku
  • Procenite sopstvene greške i kako da ih ispravite

Kao i vežba, ovo nije statičan već dinamičan proces. Kada nešto naučite, nemojte se zaustavljati već nadograđujte znanje, vežbajte i utvrđujte informacije.

Prezentovanje je proces pretvaranja sadržaja u poruku. Kroz ovaj proces ćete redefinisati i utvrditi ono što znate, a takođe ćete otkriti i više toga jer vašu poruku predstavljate određenoj publici i samim tim je transformišete.

Ako radite u grupi, imate tu prednost da razmenjujete ideje, perspektive i veštine. Svako treba da je otvoren za komentare, kritike i evaluaciju.

Pričanje i delanje

Što više radite sa sadržajem koji ste naučili, to ćete ga duže pamtiti.

Neki od primera su dijalozi u vidu intervjua, igranje uloga, performans, debate, istraživački projekti, evaluacioni instrumenti (najčešće testovi), diskusije itd. Ako je učenje jezika u pitanju, ne postoji bolji način da ga savladate od aktivnog korišćenja u stvarnim situacijama.

Pisanje

Pisanje je još jedan metod aktivnog učenja i evaluacije znanja jer izražavate i transformišete ono što znate.

U parovima ili u grupi, lično ili preko interneta, možete da čitate i odgovarate na ono što drugi pišu i samim tim postajete deo jedne grupe.
Pisanje je proces, nije jednostavna vežba. Cilj pisanja je predstavljanje poruke određenoj publici. Naučite da slušate komentare vaših kolega koji tad preuzimaju ulogu publike. Saznajte kako su oni shvatili to što ste vi napisali. Odredite prednosti i mane.

17/09/2014 09:03

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments