Kako su Vikinzi iskoristili jednu inovaciju da bi unapredili svoje poduhvate

17/01/2022 18:59

Kako su Vikinzi iskoristili jednu inovaciju da bi unapredili svoje poduhvate

Dugi niz godina, arheolozi i istoričari pružaju sve temeljniji uvid u dinamičan svet Vikinga, razbijajući klišee o ludim, hirovitim ljudima, zaokupljenim negovanjem dugačkih brada i krvoprolićem.

Jedan poseban pristup razumevanju aktivnosti Vikinga bio je proučavanje logora koje su podizali duž obala i reka zapadne Evrope, omogućavajući im da „ukotve“ svoje brodove u fiksne položaje na kopnu kada god bi ih hladnoća, umor, glad ili drugi uslovi primorali na to.

Često nazivani „zimskim kampovima“ ili longphuirt, više od 100 ovih lokaliteta viđeno je širom atlantskog arhipelaga i evropskog kopna samo tokom devetog veka, a njihovi opipljivi ostaci otkriveni su na mestima kao što su Repton i Torksi u Engleskoj i Vudstaun u Irskoj .

U skorije vreme, potencijalni vikinški logori takođe su pronađeni u blizini Zutfena u Holandiji, kao i u dolini Koket u Nortambriji. Međutim, dok su ovi kampovi često proučavani zbog svoje šire strateške uloge, mnogo manje vremena je utrošeno na obraćanje pažnje na njihovo svakodnevno funkcionisanje, praktično planiranje i život koji je u njima tekao. Novo istraživanje, koje povezuje ove različite nizove dokaza i objedinjuje ih, sada otkriva daleko složeniju sliku logistike logora, u pitanje dovodeći stereotipne predstave o Vikinzima koji jednostavno iza svojih zidova čekaju da prođe zima, da bi nastavili pljačkaške kampanje.

Sigurna utočišta

Ne postoje dva identična vikinška kampa, mogli su trajati od samo nekoliko sati do više meseci ili čak godina. Budući da su formirani u neprijateljskim sredinama, Vikinzi su za njihovu izgradnju često koristili ostrva, močvare i druge prirodno branjene položaje. Drugi su preuzimali ranije građevine koje su napravili ljudi: primera radi karolinšku palatu u Najmegenu  Vikinzi su je zauzeli 880. godine, da bi je njeni novi stanari zapalili sledeće godine.

Gde je bilo potrebno, Vikinzi bi takođe izgradili bedeme, kao što se vidi u Reptonu, gde se čini da je crkva Svetog Vistana inkorporirana unutar novog, okružujućeg zida, služeći kao improvizovana kapija. Međutim, zaštita od napada bila je samo pola dobijene bitke, jer bi konstantna bezbednost svih lokalnih skladišta hrane, stoke i neboraca bila jednako važna za održivost svakog takvog kampa.

Lokalna ishrana

Kao i svakoj oružanoj sili, vikinškim grupama su bili potrebni stabilni, pouzdani izvori hrane i vode, da bi njihovi logori bili održivi. Pod stalnom pretnjom od gladovanja i neuhranjenosti koji su visili u vazduhu, oni su u najvećoj mogućoj meri diversifikovali svoje metode nabavke namirnica. Pored lova, ribolova i traženja hrane oko kampova, postoje dokazi da su sami uzgajali useve i čuvali stoku. Ono što je naravno manje neočekivano, Vikinzi su takođe nabavljali hranu putem fizičke sile ili pretnje. Oni koji su kampovali izvan Pariza 885-886., na primer, viđeni su kako odnose žetve i stada, dok su drugi dobijali velike količine brašna, stoke, vina i jabukovače, kao deo regionalnog plaćanja danka.

U logoru, ovu hranu je trebalo pripremiti za konzumaciju i skladištenje. Shodno tome, kamenje koje se koristi za mlevenje žitarica, pronađeno je u vikinškim bazama u Engleskoj i Irskoj, a u logoru u Peranu u Bretanji, nađeno je nekoliko gvozdenih kotlova i drugih posuda za kuvanje. Pisani zapisi takođe opisuju Vikinge kako se goste mesom i vinom unutar svojih logora.

 Dinamična dešavanja

Osim osnovne zaštite i ishrane, Vikinzi su se bavili širokim spektrom aktivnosti vezanih za kamp, s izgrađenim skloništima, štalama i radionicama. Popravljali su brodove, pravili oružje i druge ukrase i predmete.. Da bi ovi tekući poslovi bili održivi, bio je neophodan stalan dotok resursa, uključujući drvo, kamen i (plemenite) metale.

Ovakva mesta možda nisu bila potpuno zabranjena za ljude sa strane, a možda su čak pružala i dragocene prilike za trgovinu. Anali Sen Bertena iz devetog veka, na primer, opisuju kako su Vikinzi nastojali da „održe tržište“ na ostrvu na reci Loari (današnja Francuska). Ubrzo nakon toga, Anali Fulde takođe ukazuju na franačke vojnike koji kroče u vikinški kamp na reci Mez (današnja Holandija), ne da bi se borili, već da bi trgovali. Fizički tragovi takve trgovine, uključujući novčiće, poluge srebra i trgovačke tegove, pronađeni su na lokacijama kao što su Torksi i Vudstaun.

Osim što je trgovina Vikinzima pružala još jedan način da nabave svoje zalihe, ovakva praksa je možda omogućila da se predmeti koji su prethodno ukradeni ili iznuđeni vrate u promet.

Mesto za sve

Sve u svemu, vikinški kampovi nikako nisu bili učmali ili neorganizovani, jer su tu bila komandna mesta, oružarnice, riznice, žitnice, zatvori, radionice, pijace, luke i domovi. Ugošćujući različite aktivne zajednice sastavljene od desetina, stotina ili ponekad čak i hiljada ljudi, neki kampovi su znali da pružaju podršku regionalnoj vikinškoj grupi daleko duže od trajanja jedne zime. Održavanje ovakvih kampova funkcionalnim nije bio mali podvig, jer su se Vikinzi oslanjali na planiranje i discipline koje se obično ne povezuju s njihovim aktivnostima. Kao rezultat toga, uspeh logorovanja pruža ključni uvid u širi fenomen Vikinga, koji nisu delovali niti proizvoljno niti besciljno, šireći se kopnom zapadne Evrope.

17/01/2022 18:59

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments