Back to homepage

Matematika za 4. razred srednje škole – Zadaci i rešenja

Zadaci iz matematike za četvrti razred srednje škole

Oni koji su upisali srednju školu u kojoj se matematika uči sve četiri godine, u poslednjoj, 4. godini srednje škole, susrešće se sa statistikom, funkcijama, integralima i kombinatorikom. Ovim oblastima, stavlja se tačka na srednjolsko školovanje, ali i zaključuje se celokupno gradivo iz matematike.

Savladajte matematiku za 4. razred srednje škole bez mnogo muke uz pomoć lekcija, koje je u skladu s planom i programom Ministartsva prosvete, nauke i tehnologije. Uz same lekcije, ovde se nalaze i zadaci iz matematike za četvrti razred srednje škole. Uz detaljna objašnjenja, olakšajte sebi put ka boljoj oceni!

Matematika za četvrti razred – zadaci i lekcije

 • Pojam funkcije, način zadavanja i svojstva.
 • Složene funkcije
 • Inverzne funkcije
 • Stepene funkcije(domen, nule i znak funkcije)
 • Racionalne funkcije(domen, nule i znak funkcije)
 • Eksponencijalne funkcije(domen, nule i znak funkcije)
 • Logaritamske funkcije(domen, nule i znak funkcije)
 • Trigonometrijske funkcije(domen, nule i znak funkcije)
 • Inverzne trigonometrijske funkcije(domen, nule i znak funkcije)
 • Parnost funkcije
 • Granična vrednost funkcije, pojam i osobine limesa
 • Neodređenost oblika “0/0”
 • Neodređenost oblika “∞/∞”
 • Neodređenost oblika “∞-∞”
 • limx→0 (sinx⁄x) = 1
 • limx→∞ (1 + 1⁄x)x = e
 • limx→0 (ln(1+x)/x) = 1
 • limx→0 ((ex-1)/x) = 1
 • Neprekidnost funkcije
 • Asimptote funkcije, vertikalne asimptote
 • Horizontalne asimptote grafika funkcije
 • Kose asimptote grafika funkcije
 • Izvod funkcije, izvodi elementarnih funkcija
 • Izvod zbira, razlike, proizvoda i količnika
 • Izvod složene funkcije
 • Drugi izvod, izvodi višeg reda
 • Izvod funkcije zadate u implicitnom obliku
 • Tangente i normale krive
 • Lopitalovo pravilo
 • Monotonost i ekstremne vrednosti funkcije
 • Konveksnost i prevojne tačke funkcije
 • Ispitivanje toka i skiciranje grafika racionalnih funkcija
 • Ispitivanje toka i skiciranje grafika složenih funkcija
 • Neodređeni integral, tablica integrala
 • Rešavanje integrala metodom smene promenljive
 • Rešavanje integrala metodom parcijalne integracije
 • Integracija racionalnih funkcija
 • Integracija funkcija koje se smenama svode na racionalne
 • Određeni integral, Njutn-Lajbnicova formula
 • Smena promenljive kod određenog integrala
 • Parcijalna integracija kod određenog integrala
 • Primena određenog integrala-površina figure
 • Primena određenog integrala-dužina luka krive
 • Primena određenog integrala-zapremina obrtnog tela
 • Pojam diferencijalne jednačine, diferencijalna jednačina koja razdvaja promenljive
 • Linearna diferencijalna jednačina prvog reda
 • Diferencijalne jednačine drugog reda
 • Kombinatorika, pravilo zbira i proizvoda
 • Permutacije
 • Varijacije
 • Kombinacije
 • Binomni koeficijent i binomna formula
 • Slučajni događaji
 • Osnovna svojstva verovatnoće
 • Uslovna verovatnoća
 • Formula totalne verovatnoće, Bajesova formula
 • Pojam slučajne promenljive
 • Matematičko očekivanje i disperzija

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments