Multitasking loš za mozak

25/05/2015 15:50

Multitasking loš za mozak

Iako je multitasking veština koja je veoma tražena u modernom poslovnom svetu, razvijanje multitaskinga može imati i negativne posledice.

Prema istraživanjima, koja su sproveli naučnici sa Unverziteta Stenford, multitasking veoma nepovoljno deluje na mozak i moždane aktivnosti.

Iako je to sposobnost da istovremeno radimo više zadataka i na taj način koristimo više jednostavnijih veština u različitim kombinacijama, multitasking uopšte nije (toliko) dobar.

Naučnici su dokazali da multitasking vodi ka manjoj produktivnosti na poslu, a naša efikasnost vremenom opada. Pored toga, sve su veće šanse da ćemo napraviti neku grešku tokom rada.

Glavni istraživač na eksperimentu koji je za cilj imao da pokaže kako multitasking utiče na mozak, Kilford Nes, u eksperiment je uključio 260 studenata. Svi su imali za zadatak da ispune nekoliko zahteva – da izmene zadatke, odbace nebitne podatke i da pritom koriste pamćenje.

Ovaj eksperiment je pokazao da su ispitanici koji su upražnjavali multitasking imali znatno lošije rezultate od drugih, a bili su manje uspešni i na pojedinačnim zadacima. Time je dokazano da hronični multitaskeri imaju manji procenat uspešnosti od onih koji rade jedan po jedan zadatak.

Pored multitaskinga, na mozak negativno utiče i neprekidno proveravanje pristiglih mejlova, a umesto toga trebalo bi proveru pošte svesti na nakoliko proveravanja u toku dana, a ukoliko se pridržavamo toga, veće su nam šanse da ćemo se usredsrediti na jedan zadatak i bez prekida i uspešno ga obaviti.

Osim što se multitaskingom gubi koncentracija i efikasnost, gubi se i mogućnost da se ignorišu razna ometanja i na taj način je još teže skoncentrisati se na trenutni zadatak. Vremenom ljudi koji praktikuju multitaskin, gube i mogućnost da zadrže pažnju, a do izražaja dolazi njihova impulivnost.

Međutim, za sve ovo postoji rešenje. Kako bi uvežbali svoju koncentraciju i efikasnost, potreban je trening, a najbolje je početi tako što ćete svoje zadatke podeliti na manje celine i održavati koncentraciju dok ne završite jedan deo. Vremenom možete povećavati te celine i na taj način doći do momenta kada će vaša koncentracija biti jača i bolja, a samim tim i kvalitet rada, efikasnost i tačnost.

25/05/2015 15:50

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments