Zašto ljudi viču?

19/04/2020 15:32

Zašto ljudi viču?

Na ovo pitanje ima više odgovora. Za početak, veoma je retko naći osobu koja u životu nije povisila ton, a taj momenat može biti iz različitih razloga. Neki su opravdani, neki ne, ali svakako postoje alternative koje se mogu primeniti kako bi povišen glas prešao u neki drugi vid odgovaranja na situaciju.

Ljutnja, stres i gubitak kontrole nad situacijom samo su neki od razloga zašto osoba povisi ton. Međutim, ne znači odmah da je ta osoba nužno loša.

Vikanje može biti naučen model iz porodice u kojoj je to bio svakodnevan način komunikacije. Neki nastavljaju na taj način da komuniciraju, dok neki podsvesno blokiraju taj vid komunikacije, učeći sebe da ne reaguju. Ukoliko je ta druga varijanta u pitanju, vrlo često osoba koja duže vreme ćuti, vrlo lako može da izgubi kontrolu, počne da viče, pa neretko da bude i agresivna.

Što se tiče vikanja, nije jednostavno balansirati. Dešava se da druga strana u kontinuitetu i intezivno proizvodi postupke koji nisu valjani, na koji još uvek nije došla na bes i ljutnju kao produkt.

U određenim kontekstima, vikanje nikako nije i ne može biti opravdano, pa ni kulturno ponašanje. Na radnom mestu, recimo, veoma je neprimereno vikati na kolege, podređene i nadređene. 

Dešava se da na radnom mestu ljutnja bude produkt lančane reakcije, kada je nadređeni vikao na menadžera, koji zatim viče na radnika. Razlozi mogu da budu ljutnja ili gubitak kontrole nad poslovnom situacijom.

Na kraju, osoba može po prirodi da bude agresivna, pa da vikanje bude jedini način na koji ona vidi komunikacijski čin, iz bilo kog razloga i u bilo kom momentu. To je već verbalno maltretiranje na koje bi trebalo da se obrati posebna pažnja i da se o njoj zna, kako bi se rešila na primeren način.

Ukoliko zaista imate posla sa osobom koja je agresivan tip, trebalo bi posebno da čuvate pribranost.

Ako ste osoba koja često viče, zapitajte se koliko dugo osećate rasterećenost kada se izvičete na nekoga. Sigurno vrlo kratko, a posle nastupa osećaj krivice. Imajte na umu, bilo da vičete ili sarađujete sa osobom koja viče na vas, da vikanje može da izazove neprijatan osećaj, nelagodu, a neretko i osećaj da niste bezbedni.

Na kraju, ako prepoznajete bilo kakav vid psihičkog uznemiravanja, trebalo bi da to prijavite, ili da se posavetujete sa stručnim licem u vezi sa situacijom kroz koju prolazite.

19/04/2020 15:32

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments