Zanimljivosti o suflerima

05/05/2020 11:33

Zanimljivosti o suflerima

U pozorištu postoji veliki broj zanimanja. Neki od njih su glumci, reditelji, dramaturzi, scenografi, kostimografi, lektori i – sufleri.

O suflerima se odavno ne piše baš mnogo, iako nije u pitanju samo to da imaju interesantan naziv, već i zanimljive činjenice koje stoje iza ovog zanimanja.

Sufler je stručno lice koje, ugrubo, došaptava tekst, nalazi se „iza kulisa“, a tu je ako se ukaže potreba za njim/njom u slučaju da glumci zaborave šta moraju da kažu. 

Pre finala predstave, oni zajedno sa glumcima uvežbavaju tekst, a njihov rad se ne odnosi samo na pamćenje i interpretaciju istog, već i na pauze, izražavanje emocija, naglašavanje bitnog kroz priču, i slično.

Ovo zanimanje nosi naziv od francuske reči souffleur, a radnja na francuskom souffler, što znači šaputati. Zato se danas sufleri nazivaju i šaptači.

Ne postoji škola za suflere, zato se može reći da je suflerski posao zanat koji se izučava vremenom i kroz iskustvo. 

Neretko se dešava da sufler na početku uopšte nema veze sa glumom. To ne bi trebalo da vas demotiviše, jer kako formalno obrazovanje za ovaj posao ne postoji, potrebno je da poznajete pozorište, da ga volite, da imate dobru memoriju, jer morate da znate sav tekst jednog komada, što ponekad uključuje i hiljadu strana.

Isto tako, ovaj posao obuhvata svu vašu predanost i vreme, jer nekad ćete većinu svog vremena provoditi uvežbavajući sa glumcima tekst, stvarajući istovremeno svoju taktiku koju ćete upražnjavati sa kolegama ukoliko dođe do krizne situacije.

Kao takav, suflerski posao nije lak, jer uključuje i posebno slušanje i intuiciju. U posebnim slučajevima samo jedan pogled ili reč može da spasi komad koji se prikazuje.

Suflerski posao nije posebno materijalno isplativ, više se svodi na ljubav, ličnu satisfakciju i poznanstva.

Osobe koje rade ovaj posao mogu istovremeno biti angažovane kao šaptači u nekoliko pozorišta, ili se sve svodi na jedno uz dovoljan broj pozorišnih komada koji ih ispunjavaju.

Pored suflera u umetničkom reonu, danas se spominju i politički sufleri, mada su oni postojali decenijama ranije u različitim istorijskim trenucima i u različitim zemljama. U ovom segmentu, osobe se bave pravljenjem tačno određenog plana koji podrazumeva šta bi političar trebalo da kaže, pred kim i kada.

Na ovaj način se, takođe, izbegavaju krizne situacije, koje mogu da se prošire na političku ličnost ili na celu državu.

Bez obzira na to, primarno značenje ovog posla i dalje je vezano za pozorište i kulturni segment.

05/05/2020 11:33

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments