Poštovanje, dostojanstvo i mudrost

08/07/2021 14:49

Poštovanje, dostojanstvo i mudrost

Kineski filozof i reformator, Konfucije zastupao je teoriju da je suština svakog od nas čovekoljublje, a ono je “materijalna suština čovekovih dužnosti prema drugima”. Ukratko, samo čovek koji se pridržava čovekoljublja može ispravno i u celosti ispunjavati svoje dužnosti prema drugima.

možda vas zanima i: Kako sa toksičnim ljudima?

Prema podacima, Konfučije je rođen 28. septembra 551. godine pre nove ere, a odrastao je u siromaštvu uz majku. Oženio se sa 19 godina i dobio sina. Kao vrlo vredan i odgovoran našao je zaposlenje na mestu državnog činovnika, a neko vreme bio je i ministar pravde. Upravo iskustva koja je stekao radeći sa ljudima i u državnoj službi pomogla su mu da spozna čoveka. Te je u 50. godini života, a zbog dvorskih spletki, napustio “državni posao” i krenuo po Kini da podučava obične ljude i vladare kako da se odnose jedni prema drugima, da shvate obaveze i život. Umro je sa 73. godine.

Konfučije je u periodu raspada robovlasničkog društva, ratova i stvaranja feudalizma u Kini, shvatio da mora da reafirmiše stare društvene i moralne vrednosti. Njegova etika je “racionalna, jasna i beskompromisna u pogledu razlike legaliteta i moraliteta radnje”. Mnogi veruju da je upravo ona bila preteča Kantovog kategoričkog imperativa, a zasniva se na konceptu rituala, ispravnosti i čovekoljublja.

Uz to, Konfučijeva politička misao se bazira na etici i ideji o društvenim odnosima, a koji ima pet glavnih: odnos vladara i podanika, oca i sina, muža i žene, starijeg i mlađeg brata i odnos između prijatelja. Njegova učenja su širili naslednici koji su svet upoznali sa postulatima velikog filozofa, da bi u drugom veku pre nove ere, državnik Dung Džung-šu, konfučijanizam institucionalizovao kao državnu ideologiju i ono se kao takvo zadržalo do 1911. godine. Međutim, posle proglašenja republike, konfučijanizam je inkorporiran u socijalizam.

Saveti

Zahvaljujući radnom angažovanju i upozavanju velikog broja ljudi, Konfučije je iznosio statove o odnosima i samim ljudima, a pre svih koje su to osobe koje treba da izbegavamo. To se odnosi, najpre, na manipulatore.

Prvi tip – “Čuvajte se onih koji vam žele pripisati krivicu, jer oni čeznu za vlašću nad vama.”

Ljudi koji su nezadovoljni svojim životom imaju potrebu da sve oko sebe krive za to. Između neostvarenog potencijala i kuknjave čoveka, tvrdeći da mu se ništa ne daje lako, nalazi se ponor. Zato je neophodno prepoznati to stanje kod čoveka i izbeći odnos sa njim. Njegov  negativan odnos prema svemu što ga okružuje nije dobro za vas.

saznajte i kako da Promenite životni stil za 30 dana

Drugi tip – “Jaka osoba postavlja zahteve prema sebi, slaba osoba zahteva od drugih.”

Slabe osobe su sklone manipulaciji i po pravilu traže od drugih da se menjaju, a svoje mane ne vide.  U ovakvim odnosima treba biti posebno pažljiv, jer greške koje oni u drugima nađu, nikada kod sebe neće primetiti.

Treći tip – “Pazite se onih koji obećavaju sve za ništa.”

Osobe koje puno obećavaju, iako im to uglavnom niko ne traži, žele jedino da se približe onome kome obećavaju. Ako u tome uspeju, po pravilu obećanje nikada ne bude ispunjeno. Ovakve osobe nude pomoć kada vam ista ne treba, ali kada istu tražite uvek imaju opravdanje za nečinjenje.

Neminovan je u životu susret sa gore pomenutim ljudima, to je deo odrastanja i sazrevanja. Kineski mislilac smatra i da se prema onima koji su nas razočarali moramo ponašati ljubazno i s poštovanjem, ne zato što su oni dostojni ljudi, već zato što ste vi dostojna osoba.

08/07/2021 14:49

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments