Ovi moreuzi su promenili svet

26/06/2023 11:47

Ovi moreuzi su promenili svet

Priroda i klima igraju značajnu ulogu i utiču na tok civilizacije.

Ko je kontrolisao moreuze, taj je stvarao carstvo, tako bar istorija kaže.

Moreuzi koji su promenili svet

Tokom istorije, stvaranja i rušenja, ratovanja, promena..pojavljuju se moreuzi, kao jedan od bitnih faktora. Naime, dešavalo se da sudbina carstva zavisi od ovog dela planete, odnosno od nekoliko kilometara mora.

Na primer, Velika Britanija, ne bi izgledala kako izgleda da ne postoji Lamanš, niti bi Evropa bila Evropa kakvu poznajemo da nije Bosfora i Dardanela.

Ovi moreuzi su najviše uticali na tok rata, trgovine i civilizacije.

Bosfor i Dardaneli

Kako bi dopremila hranu za građane, Atina je kontrolisala Helespont, ili Bosfor i Dardanele. Istorija govori o najvećem porazu Atine, kada su Spartanci zauzeli Helespont.

Vrlo je verovatno da Zapadna civilizacija kakvu poznajemo ne bi postojli ili bi ostala nerazvijena, da nije bilo Helesponta.

Bosfor i Dardaneli danas su od velikog značaja za Rusiju, kao jedini izlaz iz Crnog mora u Mediteran.

Saobraćaj kroz ovaj moreuz kontrolisan je međunarodnim pravom.

Lamanš

Ovaj kanal vekovima je štitio Britaniju od invazije iz Evrope. Poznata je Napoleonova rečenica: “Budimo gospodari kanala na šest sati i bićemo vladari sveta”.

Lamanš je bio pogodan za odbrambene svrhe, kolonizaciju Ujedinjenog Kraljevstva i iskrcavanje trupa u Normandiju. Da ne postoji, severne države bi bile odsečene od svih važnih trgovačkih ruta.

Gibraltar

Velika Britanija zauzela je ovaj moreuz 1713. godine. Kanal je uzrok netrepeljivosti između Španaca i Britanaca kroz vekove ali je ušao u istoriju i kao bitan faktor u konsolidaciji Britanije kao pomorske sile.

Sicilijanski prolaz

Ovaj prolaz se nalazi između Sicilije i Afrike, oko njega se vodilo najviše borbi u poslednjih 3.000 godina. Kada su Rimljani zauzeli ovaj prolaz, Mediteran je bio pod njihovom kontrolom skoro 6 vekova.

Ovim prolazom, danas, najviše dominiraju izbeglice, koje traže svoj put u Evropi.

26/06/2023 11:47

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments