Mape uma!

09/06/2020 12:58

Mape uma!

Čitavog života učimo. To je jedini uzlazni put svrsishodnosti, ono što nas čini živim i ono kako napredujemo sa brzim kretanjem sveta.

Um jeste beskrajno skladište zapamćenog ali mu često treba organizacija i sistem. Treba nam dobar i jednostavan sistem kao bi brže i lakše pamtili i skladištili znanje te i pravili dobre asocijacije i beleške za podsećanje.

Ovu potrebu prepoznao je psiholog  Toni Buzan (specijalista za umni i kreativni razvitak) i pretočio je u idejni projekat koji je rezultirao o ideji o mapiranju uma. Pretpostavlja se da ova metoda prethodno datira od Leonarda Da Vinčija, kako je on tako učio i beležio.

Šta su mape uma?

Ključne reči imaju ulogu da stvore asocijaciju na odeđeni sadržaj izuzimajući nevažne detalje.

Uz pomoć mapa uma možemo da pamtimo veoma obimnu materiju i da je koristimo posle, sećajući se samo suštine, bez opterećenja detaljima. Predstavljaju grafički prikaz jasnog i kreativnog, koji kreće od sredine ka krajevima, granajući se. Polazi se od osnovnog pojma ili teme, sve više ga razlažući i opisujući dok se ne stvore ključne reči za određeni sadržaj izuzimajući nevažne detalje.

Specifičnost je što sada pokrećemo obe moždane hemisfere. Leva- logika, analiza, račun, reč i desna- kreativna-sinteza, poimanje, ritam, imaginacija.  Levoj su potrebne činjenice, a desnoj opisi tih činjenica, mapitanjem zadovoljavamo obe.

Kako da ih crtamo?

Moramo jako paziti da ih valjano izradimo ili one nemaju smisla.

Počinjemo od ključnog pojma u centru. Bilo bi dobro opisati ga što jednostavnije, jednom rečju ili slikom kako se slika lakše pamti od reči. Dalje ga raščlanjujemo ili opisujemo u asocijacijama. Centralni crtež treba da sadrži minimum tri boje koje bi umu stvorile iluziju trodimenzijonalnosti. Svaki novi niz razgranavanja, nova boja, mozak tako lakše povezuje asocijacije.

Za svaku granu koja ima boju, pišemo i reč koja je objašnjava- upisuje se horizontalno, iznad grane.

Reči treba da su štampane i da ih je što manje radi preglednosti i pamćenja. Uključite unikatnost i kreativnost, preporuka je da bude jasno, čitljivo, unikatno i kreativno.

Ovo je sredstvo za dobijanje celovite slike o nekoj temi, koristi se u procsima učenja, predavanja, revidiranja kako u poslovnom polju tako i polju obrazovanja.

09/06/2020 12:58

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments