Zakonom do olakšica

01/07/2021 12:09

Zakonom do olakšica

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da “naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja tog odsustva”. Kako prenose mediji, to je predviđeno usvojenim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, čiji je predlagač bilo ovo ministarstvo.

– Naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja tog odsustva – navodi se u saopštenju ministarstva, a preneo je N1.

U sredu su poslanici republičke skupštine usvojili i predlog da ovaj zakon, zbog posebnog društvenog interesa, na snagu stupi danom objavljivanja u Službenom glasniku, a ne osam dana po njegovom objavljivanju kako je to uobičajeno. A resorni ministar Radomir Ratko Dmitrović je pre usvajanja Zakona izjavio da se radi o značajnom finansijskom izdvajanju i da se nada da će ona vremenom rasti.

– Za povećanje stope nataliteta finansijska podrška je bitna, ali ne i presudna. Potvrdu za to vidimo u mnogo bogatijim zemljama Evrope, gde je stopa rodnosti neznatno veća u odnosu na tu stopu u Srbiji – izjavio je Dmitrović.

Prema njegovim rečima, u Srbiji najviše dece imaju porodice sa skromnim primanjima, dok izuzetno imućne, bogate i ekstremno bogate porodice imaju po jedno, eventualno dvoje dece. A kako je u zakonu navedeno, ovaj akt treba da olakša postupak ostvarivnja prava na materijalnu podršku porodici, dok će broj korisnika biti proširen, a pojedine žene će po prvi put ostvariti naknade po osnovu rođenja deteta.

N1, dalje, prenosi i da svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje 28 dana pre njegovog otpočinjanja, a izuzetno po nalazu lekara 45 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta, ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odustva, koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva. A uslov je da ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi na zaradu.

Za ostvarivanje ovog prava, bilo je potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade. Izmene zakona se odnose i na zaposlene majke koje imaju bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Majke naknadu zarade uz dodatak koji im pripada moći da koriste i po osnovu prava za pomoć i negu drugog lica za dete. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

Novim odredbama u povoljnijem položaju su i žene poljoprivredne osiguranice, a njima će se za obračun naknade uzimati osnovice na koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje u 18 meseci koji prethode rodjenju deteta. Ta odredba će se retroaktivno primenjivati od 8. maja 2021. godine.

01/07/2021 12:09

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments