Vizuelno učenje

17/09/2014 10:08

Vizuelno učenje

Za vizuelne učenike, učenje se odvija odjednom.

Veliki komadi informacija se intuitivno procesuiraju, za razliku od malih koraka i postepenog obrađivanja informacija. Na primer, mogu da nauče tablicu množenja kao međusobno povezane informacije, umesto da uče svaki par pojedinačno.

Organizovanje

 • Vizuelni princip učenja se bazira na organizovanju. Perfekcionizam za vizuelne učenike predstavlja dobro uređen i organizovan prostor u kom je sve na svojem mestu. Često im smeta ako je nešto nepotpuno ili nerešeno.
 • Instinktivno mogu da osete ako nešto nije perfektno, na primer ako linija nije u potpunosti horizontalna ili vertikalna. Dobri su sa odrazima i ogledalima. Mogu da rotiraju slike u mislima i teže ka uređivanju putem slaganja boja, brojeva itd.

Posmatranje

 • Vizuelni učenici vide krupni plan kako jednostavnih tako i kompleksnih sistema. Pregledi i sumiranja su im specijalnost.
 • Lična prezentacija je veoma bitna. Tu mogu spadati fizički izgled, odeća, obuća, frizura, stav i slično. Sopstveni izgled je bitan isto kao i izgled drugih. Gledaju u oči dok pričaju sa nekim, mada okolina može lako da im skrene pažnju. Buka i zvuci u pozadini mogu da ih ometaju u slušanju i često crtaju i žvrljaju dok su na predavanjima, sastancima itd.
 • Više vole da čitaju pod pritajenim, prirodnim svetlom u udobnim uslovima. Smeta im jako svetlo, neudobna odeća, promaja i velike ili niske temperature.

Strategije u učenju

Evo nekoliko strategija koje vizuelni učenici koriste da bolje nauče neki predmet ili lekciju:

 • Fokusirajte se na ciljeve svake lekcije. Konsultujte se sa profesorima i saznajte tačno kako je podeljena svaka lekcija, koji su joj ciljevi, najbitniji delovi i slično. Mnogi učenici nemaju nikakav pristup lekciji, što često ume da oteža proces savladavanja gradiva.
 • Povežite nove informacije sa onim što već znate.
 • Pokušajte da na što više načina koristite i manipulišete novim informacijama. Pravite crteže, dijagrame, koristite različite boje…
 • Fokusirajte se na vizuelne delove lekcije. Na primer, u matematici, geometrija ima mnogo više vizuelnih delova od algebre. Fizika je isto tako vizuelnija od hemije. Obratite pažnju na arhitekturu, inženjering, urbanizam, grafički dizajn i slične oblasti jer su sve one izuzetno vizuelne.
 • Tražite otvorene i nezavisne predmete, naročito one koje uključuju rešavanje problema. U suštini, sve što vas aktivira da razmišljate je poželjno.

Navike

 • Uvek imajte krupnu sliku neke lekcije pred sobom. Kada pokušavate da se prisetite nečega, zatvorite oči i pokušajte da vizualizujete informacije. Možete koristiti i kartice sa slikama i rečima jer će vam pomoći da vizualizujete te informacije u mislima i lakše ih se prisetite kad budu potrebne.
 • Kada savladate ovaj koncept, vežbajte što više možete. Naročito je dobro vežbati u novim situacijama i različitim uslovima nego da ponavljate istu vežbu više puta.
 • Koristite mape uma. One su odlične za vizualizaciju ideja, njihovo povezivanje i donošenje zaključaka.
 • Potražite još više izvora vizuelnog materijala za učenje – video snimke, PowerPoint prezentacije, grafikone, mape itd.

Tehnologija

 • Kompjuteri su odličan izvor vizuelnih elemenata koji će vam olakšati učenje. Sve video trake mogu da se pauziraju i stopiraju, koristite ove funkcije kako biste lakše obradili informacije.
 • Koristitite grafičke i trodimenzionalne modele za učenje.

Lekcije

 • Izbegavajte vizuelne smetnje u učionici (prozori, slike na zidu, otvorena vrata, hodnici itd.). Koristite pauze u sred lekcija da obradite nove informacije, postavljajte pitanja kolegama i profesorima.
 • Ilustrujte beleške slikama i grafikonima. Napravite dobar pregled beleški i organizujte ih pomoću mapa uma i drugih tehnika. Uvek imajte pri ruci sumirane lekcije kako biste ih lakše ponavljali.

Čitanje udžbenika

 • Pre nego što počnete da čitate neko poglavlje, pogledajte naslove, podnaslove, tabele, grafikone i slike. Tako ćete lakše dobiti krupnu sliku koja je ključna u vizuelnom učenju.
 • Koristite markere, olovke ili flomastere za obeležavanje bitnih delova lekcije. Nemojte samo da podvlačite, kombinujte to sa zaokruživanjem, strelicama i slično. Nemojte da se ustručavate da pišete sa strane. Što veći trag ostavite u knjizi to će veći učinak biti.

Testiranje

 • Podelite lekciju u listu delova koji treba da se savladaju. Kada završite sa jednim delom, otkačite ga na listi. Time podstičete napredak i učenje će vam ići brže i lakše. Ne morate ići od početka do kraja. Prvo uradite lakše delove za zagrevanje pa pređite na teže. Ovo je jedan od najboljih načina da testirate svoje znanje.
 • Slobodno pogledajte neki odgovor ako ne možete da ga se setite. Sledeći put će vam biti lakše. Ne zaboravite na vizuelne pomagače i asocijacije.
  Eseji, kratki testovi i prezentacije su poželjni vidovi testova.

Saveti

Kopirajte i čuvajte svaki grafik i dijagram

Ukoliko profesor nacrta neki grafik na tabli, precrtajte ga i tražite da sve bude precizno obeleženo. Sve više materijala za učenje se predstavlja u ovom obliku, tako da dostupnost ne bi trebalo da bude problem.

Nabavite dobre udžbenike

Ako možete, potrudite se da vaši udžbenici što više gradiva predstavljaju grafički i vizuelno. Dobri udžbenici će sigurno u velikoj meri povećati vašu sposobnost učenja.

Gledajte video snimke

Video je jedan od najboljih resursa za one koji uče vizuelno. U današnje vreme se na internetu može pronaći velik broj edukativnih video snimaka iz svih oblasti. Ukoliko vladate engleskim jezikom dostupno vam je još više ovakvih izvora znanja.

Koristite markere i naglašivače

Vizuelni tipovi vole da koriste markere, jer oni ističu najvažnije delove teksta jarkim bojama. Ako koristite ovaj metod učenja pokušajte da razvijete svoj sistem boja. Na primer definicije uvek obeležavajte istom bojom. Ovakav način obeležavanja će vam pomoći da se lakše setite određenih stvari.

17/09/2014 10:08

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments