Auditivno učenje

17/09/2014 10:31

Auditivno učenje

Prema percepciji tipovi učenja mogu biti vizuelni, auditivni i kinestetički (taktilni).

Kao što samo ime govori, auditivni tipovi su oni koji najbolje uče kroz slušanje. Kod ovakvih osoba klasičan način učenja iz knjige nije posebno efektivan. Preferiraju da uče kroz zvučne izvore ili kroz diskusiju. Iako se neće posebno truditi da hvataju beleške, ovakve osobe će mnogo više zapamtiti pažljivim slušanjem.

Koje su karakteristike auditivnog tipa?

  • Odlično pamti prethodne razgovore
  • Dobro pamti tekstove pesama
  • Uživaju u diskusijama i debatama
  • Više vole da daju govornu prezentaciju od pisanog rada
  • Možda imaju poteškoća sa tumačenjem kompleksnih grafika ili dijagrama

Saveti za učenje

‘’Slušni’’ tipovi bi trebali da se fokusiraju na tehnike učenja koje od njih zahtevaju ili da slušaju ili da ponavljaju gradivo naglas.

Postavljajte pitanja

Svi auditivni tipovi bi trebalo da se trude da postavljaju pitanja u toku časova ili predavanja. I najprostija pitanja će im pomoći da upamte što više informacija. Ovo će značajno doprineti i aktivnosti na času, i pokazaće profesoru da obraćate pažnju na lekciju.

Koristite diktafon

Ukoliko se profesori slažu možete snimati lekcije u toku predavanja ili časa, i na taj način smanjiti vašu zavisnost od udžbenika. Dobar metod je i da snimite sami sebe kako čitate lekciju, i posle to sebi puštate. Na ovaj način ćete pomoći sebi jer ćete morati pročitati sve naglas, a imaćete i snimljene lekcije za kasnije.

Gledajte video snimke

Video snimci će vam biti korisni jer vam omogućavaju da čujete svaku lekciju. Ako vladate engleskim jezikom na internetu možete pronaći ogroman broj lekcija i tutorijala iz raznih oblasti.

Ponavljate naglas

‘’Slušni’’ tipovi imaju dosta koristi od ponavljanja lekcija sebi naglas. Možda je čak i bolje da parafrazirate. Izaberite najvažnije delove gradiva i recite ih ponovite ih sebi naglas kako ste ih zapamtili.

Učestvujte u diskusijama

Ukoliko se u školi diskutuje o lekciji uključite se. Ukoliko u vašoj školi ne postoji takva praksa uvek možete da diskutujete sa prijateljima ili nekim drugim.

Izbegavajte zvučne smetnje

Neki ljudi uče bolje uz muziku, ali ona auditivnim tipovima može predstavljati smetnju koja ih sprečava da zapamte ono što treba. Malo tihe muzike možda neće smetati, ali je najbolje da sve dodatne zvukove svedete na minimum.

17/09/2014 10:31

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments