Prekršajne prijave roditeljima zbog izostanka dece sa časova!

14/02/2020 11:51

Prekršajne prijave roditeljima zbog izostanka dece sa časova!

Prekršajnom sudu u Novom Sadu podneto je preko 45 prijava protiv roditelja čija deca neopravdano izostaju sa časova. Novčane kazne za ovaj prekršaj kreću se i do 100.000 dinara. 

Gledanjem kroz prste i opraštanjem izostanaka iz škole, roditelji uglavnom čine deci medveđu uslugu, a od sada će naškoditi i kućnom budžetu. Primenom Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škole su obavezne da pokreću prekršajne postupke protiv roditelja zbog neopravdanih izostanaka dece.

Prema pravilniku, roditelj može da opravda samo tri dana odsustva, a za duži izostanak mora da ima zvanično lekarsko opravdanje.

Nedeljko Đorđić, direktor OŠ “Đorđe Natošević ” kaže: “Odeljenske starešine kod nas u školi imaju obavezu da već posle 8 neopravdanih izostanaka upozoravaju roditelje, pozivaju ih na razgovor, i ukazuju im na to da mogu da snose odgovarajuće, određene posledice koje su predviđene pravilnikom, deca, i da imaju smanjenu ocenu iz vladanja.”

Prema zakonskim odredbama, roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave nastavniku zbog čega dete ne dolazi u školu, a u roku od osam dana da donesu i zvanično opravdanje za izostajanje deteta sa nastave. Ako to ne učine, škola obaveštava nadležnu službu, koja podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno, staratelja.

Mr Kamenko Kozarski, predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu ističe: “Kazna nikad nije lek, uvek bi trebala da bude neka prevencija, ali kad kod nas dođu mi moramo izreći kaznu. Moramo, tu gde postoje opravdani da se se kažnjava, zato i postoji opomena a drugo je kazna. Ali mislim da je najvažnije da se na terenu znači u tom prvom ešalonu radi na poboljšanju odnosa škole sa roditeljima ili sa decom.”

Propisana kazna za ovaj prekršaj je od 5.000 do 100.000 dinara. Ako se kazna ne plati u roku od 15 dana, novčana kazna se može zameniti društveno korisnim radom, kaznom zatvora za roditelje, ili blokadom računa do izmirenja.

Izvor: RTV

14/02/2020 11:51

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments