Radna verzija velike mature do maja 2017. godine

13/10/2016 09:41

Radna verzija velike mature do maja 2017. godine

Radna grupa, kojoj će predsedavati Dragica Pavlović Babić (Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta) ima zadatak da dođe do radne verzije za polaganje velike mature do 1. maja 2017. godine.

U radnoj grupi naćiće se profesori Slobodan Grubačić, Darko Plećaš i Milan Jovanović (Nacionalni savet za visoko obrazovanje), Aleksandar Baucal (Filozofski fakultet Beograd), Biljana Stojanović (Ministarstvo prosvete), savetnice ministra Šarčevića – Nada Vuković i Dragana Milovanović.

Opšta, stručna i umetnička matura predviđene su Strategijom razvoja obrazovanja, a prvi će polagati učenici koji sada pohađaju drugi razred srednje škole, odnosno na kraju školske 2018/2019. godine.

Izvor: Danas

13/10/2016 09:41

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments