Objavljena lista prosvetara koji su višak

18/08/2015 09:29

Objavljena lista prosvetara koji su višak

Na sajtu Ministarstva prosvete objavljen je spisak radnika u prosveti “za čijim je radom prestala potreba”.

Najduža je lista zaposlenih nastavnika u osnovnim školama, dok je malo manje nastavnika koji predaju u srednjim školama.

Tabele su kategorisane prema ustanovama u kojima se nalaze zaposleni koji predstavljaju tehnološki višak, a sastoje se od informacija o tome koji procenat norme je zaposleni imao, kao i koji procenat njegove norme je “višak”.

Pored nastavnika, na listi koja je objavljena na sajtu Ministarstva prosvete, nalaze se i direktori škola, a lista će se redovno ažurirati, kako budu dodavana nova imena na spisak. Prosvetari ocenjuju da će konačna lista biti sastavljena od 20.000 do 30.000 radnika u prosveti.

Identiteti prosvetara koji se nalaze na listi su zaštićeni, pa će umesto imena biti navedene šifre. Osim nastavnih kadrova, na spisku tehnološkog viška nalaze se i drugi nenastavni kadrovi pored direktora škola – spremačice, servirke…

Prema posebnom kolektivnom ugovoru, koji je dogovoren sa sindikatima, kada zaposlenom u nekoj školi prestane radni odnos, on ima prednost prilikom popunjavanja novootvorenih mesta u drugim školama. Isto tako, direktori škola koji traže nove zaposlene mogu da se posluže ovim listama i pronađu raspoložive kadrove.

Liste tehnoloških viškova u osnovnim, srednjim i muzičkim školama, nalaze se OVDE.

18/08/2015 09:29

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments