Šta su nam donose novi zakoni o obrazovanju?

15/09/2017 11:51

Šta su nam donose novi zakoni o obrazovanju?

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju.

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Unapređivanje kvaliteta obrazovanja, veća odogovornost ključnih aktera u sistemu, efikasnost na svim nivoima, veća autonomija ustanova i ekonomičnost su osnovni principi na kojima počiva predlog krovnog posvetnog zakona. Princip kvaliteta ostvaren je prevashodno kroz razvoj kvalitetnijih programa obrazovanja. Predviđeno je donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa. Uvode se i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju odlaziti sa 65 godina.

Upisna politika prilagođena je najboljem interesu deteta. Postavljene su osnove za ocenjivanje i napredovanje učenika i stvaranje uslova za veći obuhvat dece obrazovanjem i brige za decu iz osetljivih grupa, dok je nastavnik autonoman u koncipitanju procesa nastave uz odgovornost za rezultat. Istovremeno je povećana odgovornost nastavnika za kvalitet nastave, ocenjivanje i postupanje u slučajevima kršenja zabrana, nasilja i diskriminacije.
Proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje , a uvode se i nove vaspitno i vaspitno-dispciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad, sa ciljem povećanja odgovornosti i efikasnosti uz vođenje računa o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, uzrastu i dostojanstvu učenika. Jasno je propisana odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

Ustanove će imati pedagošku autonomiju u donošenju odluka o delu školskog programa, organizaciji rada i kalendaru. Takođe, stvara se osnov za elektronsku dokumentaciju i evidenciju rada škola.

Predlog zakona o visokom obrazovanju

Značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, nove standarde, uvođenje postupka žalbe, kao i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek nakon završene akreditacije. Uspostavlja vezu visokog obrazovanje i privede kroz formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi. Daje priliku nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju spin-off i start-up kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede, kao predavača van radnog odnosa.

Predviđa uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada. Kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete uvode se registri akreditovanih studijskih programa, zaposlenih i studenata, kojima se dodeljuje Jedinstveni obrazovni broj za praćenje napretka u visokom obrazovanju i osnova za uvođenje novog sistema finansiranja. Uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta je 48 ESP bodova.

Izvor: mpn.gov.rs

15/09/2017 11:51

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments