Direktori škola i vrtića uskoro pripremaju se za polaganje licencnog ispita

24/11/2017 09:01

Direktori škola i vrtića uskoro pripremaju se za polaganje licencnog ispita

Uspešni direktori škola i vrtića uključeni su u program pripreme za polaganje ispita za licencu.

Ukupno 250 direktora u toku dvodnevnog rada baviće se temama vođstva u ustanovi, unapređivanjem rada tela i timova, vrednovanjem kvaliteta nastave i učenja, samovrednovanjem rada ustanova i razvijanjem odgovornosti za kvalitet i efikasnost rada u ustanovi.

Petogodišnje iskustvo spoljašnjeg vrednovanja pokazalo je da su ove teme potrebne svim direktorima ustanova, bez obzira na kvalitet njihovog rada i iskustvo u rukovođenju.

U uvodnom plenarnom delu programa predstavnici MPNTR dali su potrebna tumačenja za primenu novina u ZOSOV-u, a ostale teme se realizuju kroz interaktivni rad. Svi učesnici ovog programa dobiće precizna uputstva za izradu istraživačkog rada i portfolia, sa kojima će pristupati ispitu za licencu.

U zavisnosti od teritorijalnog rasporeda škola, ove pripreme se realizuju u Beogradu (23. i 24. novembra 2017.), Kragujevcu (29. i 30. novembra 2017.) i Zrenjaninu (7. i 8. decembra 2017.).

Iako je obaveza sticanja licence za rad direktora bila propisana još 2003. godine, ova sistemska aktivnost nije bila realizovana. Na inicijativu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, imenovana je radna grupa koja je pripremila program pripreme i kriterijume za uključivanje direktora i njihovu obuku.

Prvi ispiti za licenciranje direktora očekuju se u martu 2018. godine, po donošenju pravilnika kojim će biti uređena sva pitanja od značaja za sticanje licence za direktore.

Izvor: mnp.gov.rs

24/11/2017 09:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments