O novim smerovima – odlučuje privreda!

24/01/2017 09:12

O novim smerovima – odlučuje privreda!

Uvođenje dualnog obrazovanja u obrazovni sistem naše države je proces koji traje već neko vreme, a svake školske godine se unapređuje.

Kako bi se na što bolji način implementirao u dosadašnje obrazovanje, ovakav način školovanja bi trebalo da bude u skladu sa potrebama tržišta rada.

Upravo zbog toga, o novi smerovima u srednjim školama u velikoj meri će odlučivati i privreda, jer će sve škole koje žele da uvedu neki novi smer – morati da dobije potvrdu o relevantnosti datog zanimanja na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja nakon završetka školovanja.

Saradnja škola i nadležnih organizacija

Škole će morati da sarađuju sa predstavnicima lokalne samouprave, organizacijama nadležnim za poslove zapošljavanja, privredom i drugim relevantnim socijalnim partnerima.

Cilj je da se školstvo i privreda, kroz dualno obrazovanje, povežu na što bolji način kako bi učenicima bilo obezbeđeno što bolje obrazovanje za željenu profesiju, ali i što lakše i izvesnije zaposlenje nakon školovanja.

Predstavnici Privredne komore Srbije i lokalne samouprave predstavili su dokument koji čini potvrdu relevantnosti koja će školama obezbediti pribavljanje pisane izjave što većeg broja poslodavaca iz svoje lokalne sredine.

Dualno obrazovanje – obaveze poslodavaca i škola

Poslodavci će ovom izjavom biti u obavezi da školama i učenicima obezbede odgovarajuću materijalnu i stručnu pomoć bez naknade i potvrdu da imaju potrebu za zapošljavanjem lica navedenog zanimanja u budućnosti.

Školske uprave će takođe imati određene obaveze koje će morati da ispunjavaju, pa je tako jedna od njih – predlog upisa za teritoriju za koju su nadležne i usaglašavanje predloga škla sa brojem malih maturanata i mesta u srednjim školama na toj teritoriji.

24/01/2017 09:12

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments