Krvna grupa A uspešno pretvorena u 0 grupu?

24/08/2018 12:14

Krvna grupa A uspešno pretvorena u 0 grupu?

Laboratorijskim testiranjem, naučnici Univerziteta “Britiš Kolumbija”, uspešno promenili krvnu grupu.

Naučnici su pomoću enzima uspeli da promene krvnu grupu – tip A u univezalni tip 0.

Promene krvnih grupa

Naučnici smatraju da je otkriven siguran način promene krvne grupe davaoca u univerzalni nulti tip, koji je najčešće potreban u hitnim slučajevima.

Tokom laboratorijskog testiranja, korišćeni su enzimi koji stvaraju crvene bakterije i u njima je uspešno transformisana krvna grupa A u krvnu grupu 0.

Enzim je svaki protein koji je u stanju da katalizira neku biohemijsku reakciju u živim organizmima.

Naučnici objašnjavaju da su zahvaljujući enzimima iz crvenih bakterija uspeli da uklone antigene s površine crvenih krvnih ćelija davaoca koji su prisutni kod krvne grupe A, ali ne i kod grupe 0. Kliničko ispitivanje bi trebalo da otpočne uskoro.

Uklanjanje antigena u procesu je od velike važnosti, kako mogu prouzrokovati kobnu imunološku reakciju ako se uvedu u organizam osobe koja nema istu krvnu grupu. Imuni sistem primaoca krvi će u tom slučaju „pomisliti“, da davalac s krvnom grupom A zapravo ima krvnu grupu 0 i neće je napasti misleći da je strano telo.

U hitnim slučajevima često je malo vremena za proveru krvne grupe, pa tako službe za transfuziju u zalihama moraju imati dovoljno količine krvne grupe 0.

24/08/2018 12:14

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments