Strani jezik utiče pozitivno na mozak

14/05/2015 11:34

Strani jezik utiče pozitivno na mozak

Deci koja govore dva jezika mozak je aktivniji, što dovodi do značajne kognitivne prednosti u odnosu na vršnjake koji govore samo maternji jezik.

Osim što pozitivno utiče na mozak zdravih ljudi, bilingvizam utiče povoljno i na osobe koje pate od neke neurološke patologije, kao što je na primer Alchajmerova bolest.

Prema studiji doktorantkinje Univerziteta u Gentu (Belgija) Evi Vumans, koja je uključila 54 dece predškolskog uzrasta koje je podelila u dve grupe, dokazan je pozitivan efekat učenja stranog jezika. Naime, ona je decu istog nivoa inteligencije i lingvističkog razvoja podelila na dve grupe od kojih je jedna pohađala nastavu na dva jezika (francuski i holandski), dok je druga imala nastavu samo na maternjem.

Posle godinu dana ovakvog režima, doktorantkinja je uporedila testove inteligencije dece iz obe grupe, čime je dokazala da su bolji rezultati dece koja su pohađala nastavu na dva jezika.

Pozitivan uticaj učenja drugoga jezika na decu je dokazan, a uticaj na odrasle osobe pokazan je u istraživanju koje je sporovedeno u saradnji sa univerzitetskim bolnicama u Gentu i Briselu. Dvojezičnost može usporiti kognitivne simptome Alchajmera za četiri-pet godina.

“Dve druge studije su, pak, pokazale da odrasle dvojezične osobe postižu bolje rezultate na kognitivnom planu od osoba istog uzrasta koje govore samo jedan jezik. Najviše koristi imaju bilingvisti koji često koriste drugi jezik, poput prevodilaca”, rekla je Vumans.

14/05/2015 11:34

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments