Što smo stariji manja je verovatnoća da ćemo umreti?

09/07/2018 10:26

Što smo stariji manja je verovatnoća da ćemo umreti?

Verovanje pojedinih biologa i demografa je da će se granice ljudskog života pomeriti.

Da li će se život kakav poznajemo promeniti u potpunosti?

Životni vek više od veka?

Prema mišljenju grupe naučnika granice ljudskog života bi, nakon sprovedene statističke analize o verovatnoći preživljavanja oko 4.000 ljudi koji su prešli stotu, odnosno napunili 105 godina i više, u budućosti mogle da se pomere.

Naučnici sa Univerziteta”Sapijenca” predvođeni deomografom Elizabetom Barbi i statističarem Frančeskom Lagonom sa italijanskog Univerziteta “Roma tre”, došli su do zaključka da rizik od smrti dolazi u ravnotežu nakon 105 godine, na taj način stvarajući “plato smrtnosti”.

Navodno, kako tvrde, šanse da neko umre, nakon što doživi te godine su pola-pola.

Razmišljajući o ovakvoj tvrdnji, francuski demograf Žan Mari Robin navodi da, ako postoji uravnoteženje smrtnosti, to bi značilo da granice smrtnosti postaju istorija, jer granice ljudske dugovečnosti ne bi postojale.

Rizik od smrti

Nakon rasprava i teoretisanja u naučnim krugovima o gornjoj starosnoj granici života, isplivala je tvrdnja da se rizik od smrtnosti povećava u odraslom dobu, do osamdesete godine života.

Međutim, takva tvrdnja dovodi do pitanja šta se dešava sa ljudima kada uđu devedesetu ili stotu godinu?

Postoji li “rok trajanja”?

Naime, nakon ispitanih demografskih podataka, tim naučnika je utvrdio da postoji “rok trajanja” ljudske vrste i da je stopa smrtnosti u porastu. Druga grupa stručnjaka, takođe je prošla kroz iste podatke i došla do zaključka da se rizik od smrti poravnava, odnosno da u dubokoj starosti ljudski životni vek nema gornju granicu.

Najstariji na svetu

Debata o granici životnog veka pokrenuta je 2016. godine. Tim genetičara je analizirao starosna doba najstarijih stanovnika na svetu. Stručna procena je da ljudska dugovečnost dostiže vrhunac u 115 godini života. Istaknut je i primer nekolicine koji su do sredine devedesetih godina živeli najduživ životni vek ikad zabeležen. Naime, u Francuskoj je živela Žan Kalme, koja je 1997. godine premunula u 122 godini.

Istraživanje naučnika počivalo je na fokus grupi ljudi starih 105 godina i više na području Italije. Naime, reč je o državi sa najvećim procentom starih ljudi po glavi stanovnika.

Većina naučnika stoji pri tvrdnji da ovi podaci najbolje dokazuju početak uravnoteženja smrtonsti u dubokoj starosti.

Danas, širom sveta živi oko 500.000 ljudi starijih od 100 godina. Reč je o brojci čije se udvostručenje predviđa u narednoj deceniji.

Ukoliko rizik od smrtnosti u kasnijem dobu ostane ujednačen, broj ljudi starijih od 100 godina će da raste i to po stopi od jedne godine po deceniji.

09/07/2018 10:26

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments