Postoje li ugovoreni brakovi i danas?

29/04/2020 15:16

Postoje li ugovoreni brakovi i danas?

Od kulture do kulture, od običaja do običaja, od manjeg mesta do još manjeg – možemo li naići na ugovorene brakove u 21. veku?

Na televiziji sa nacionalnom fekvencijom uveliko traju razne turske seriije. Ukoliko obratite pažnju, videćete da su novijeg datuma, da neke mlađe glumice imaju pokrivenu glavu, da su žene stidljive, smerne, da muškarce zovu aga, paša, da se bespogovorno slušaju i svoj autoritet prenose sa generacije na generaciju.

Neretko su brakovi sklapani među rođacima, što je prikazano i u tim serijama.

Na kraju, ono što može da iznenadi sve nas je postojanje ugovorenih brakova u kome roditelji odlučuju kome daju svoju kćerku, kao nešto što nije prošlo isto onako kako prolaze vekovi.

Ugovoreni brakovi važe za simbol starog sistema vrednosti. Pre samo 70 godina, zajednica iz koristi bila je jedina moguća u Srbiji. Imala je dva cilja: očuvanje i uvećanja imovine i produžetak generacije. Neki brakovi sklapani su tada da bi porodica izbegla rub egzistencije. 

Kakvo je stanje danas na Balkanu?

Na Balkanu se u nekim mestima danas ugovaraju brakovi među decom, sve zbog materijalnih razloga. Najčešće je to još uvek među romskim devojčicama. Neretko centri za socijalni rad znaju za ovakvu pojavu, ali ne reaguju, jer smatraju da se radi o tradiciji i kulturi kod Roma.

Rok da država unapredi mehanizme koji će štititi romsku decu od prisilnih brakova bio je kraj 2014. godine. 

Da li su kultura i tradicija opravdanje?

U Bugarskoj se i dalje održava Sajam supruga, kao svojevrsna pijaca na kojoj se za nevinu devojčicu traži i hiljadu evra. Ovaj sajam se održava četiri puta godišnje, gde se mladi Romi i Romkinje okupljaju u gradu Stara Zagora.

U našoj široj okolini, maloletnički ugovoreni brakovi postoje u manjem postotku, od nepunih 7%, prema podacima iz 2014, ali i dalje su prisutni. 

Pored toga što se na ovaj način krše osnovna ljudska prava, gde se vrši psihičko maltretiranje, nekad i trgovina, ovde je važan problem i seksualno nasilje.

Ovakvi brakovi deo su običaja i kod Vlaha

29/04/2020 15:16

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments