Kralj Artur, Kamelot i vitezovi Okruglog stola

12/04/2018 14:12

Kralj Artur, Kamelot i vitezovi Okruglog stola

Kamelot je mitski grad, lociran u Velikoj Britaniji. U legendi o Arturu, Kamelot je bio lokacija okruglog stola za kojim je sedelo 150 vitezova. 

Francusko poreklo

Priče o kralju Arturu potiču iz 9. veka. Najpoznatiji autor priča o Arturu i Merlinu, Džofri Monmaut, živeo je u drugoj polovini 12. veka. U njegovoj knjizi “Istorija kraljeva Britanije”, pominje se i rođenje kralja Artura u zamku Tintagel. Zapisi o Kamelotu pojavljuju se kasnije, krajem 12. veka i u toku 13. veka, u poemi Kretjen de Troa i u seriji francuskih romana. Kamelot je glavni grad Arturovog carstva, a u spisima se nalaze opisi Kamelota kao grada prepunog avantura, čarobnjaka, džinova, zmajeva i naravno vitezova. Prava je misterija, pojava Kamelota mnogo nakon prvog pominjanja kralja Artura i to od strane Kretjena de Troa i anonimnih francuskih autora.

Arturov Kamelot

Kamelot je opisan kao grad okružen šumama i livadama na kojima su održavani česti kraljevski turniri. U toku turnira, postavljani su drveni štandovi, sa kojih su mlade dame mogle da posmatraju turnir. U spisima se navodi Kamelot, kao bogat grad, ali mali. U toku zasedanja suda, kada veliki broj barona i noblesa pristigne u grad, šatori se podižu i šire po okolnim šumama i livadama. Prema navodima u kojima se pominje crkva Svetog Stefana, stoji i da je veliki broj vitezova sahranjeno na crkvenom groblju. Tako da se iz spisa ne mogu izvući tačni podaci o veličini grada.

Odbrana grada u toku ratovanja bila je jaka i čvrsta, toliko da je odbijen napad Saksonaca, kao i pokušaj invazije. Kamelot je imao mostove i velike zidine, pa je bilo teško osvojiti ga napadom na glavnu kapiju. Saksonci su ubrzo izgubili volju.

Artur je održavao suđenja u zamku ili tornju, koji je sadržao glavno dvorište, sobe, područje za gozbu i Okrugli sto. Zamak je lociran pored vode, pa se tako u jednoj od priča pominje kako je Artur mogao da uoči brodove koji se približavaju Kamelotu.

Ne može se odrediti tačan datum Arturove vladavine Kamelotom. U jednoj od priča, pominje se potraga za Svetim gralom, što analitičare navodi na zaključak da je njegova vladavina počela 453 godine nakon vaskresenja Isusa Hrista.

Najpoznatiji aspekat Kamelota jeste svakako Okrugli sto. Prema spisima, Artur ga je dobio kao poklon za svadbu od budućeg tasta. U to vreme, za njim je sedelo 100 vitezova. Ovo je navelo Artura da zamoli Merlina da izabere ostalih 50 članova koji će sesti za sto i učiniti ga kompletnim. Vitezovi su morali biti časni i hrabri. Nakon što je odabrao vitezove Merlin im je saopštio sledeće: “..od ovog momenta morate voleti jedan drugog i držati se jedan drugog, kao braća. Od topline i ljubavi ovog stola za kojim ćete sedeti rodiće se velika radost i prijateljstvo u vašim srcima. ..” . Imena vitezova ugravirana su u stolice na kojima su sedeli.

12/04/2018 14:12

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments