Ko su glavni krivci za izumiranje sisara u Australiji?

06/06/2023 11:14

Ko su glavni krivci za izumiranje sisara u Australiji?

Statistika u Australiji zabeležila je visoku stopu izumiranja sisara.

Opstanak gmizavaca u ovoj zemlji je ugrožen.

Australijanci krive mačke

Na području Australije živi oko milion mačaka lutalica. Naime, Australijanci smatraju da su one glavni krivci za uvećanu stopu izumiranja gmizavaca.

Kako navode australijanski mediji, mačke lutalice svakog dana, ubiju više od milion gmizavaca, što dovodi do ugroženog opstanka mnogih vrsta.

Mačke su u Australiju stigle pre dva veka, sa prvim evropskim kolonistima. Od tada, istrebile su brojne vrste životinja.

Sa Univerziteta Čarls Darvin u Australiji navode da pokušaji sterilisanja mačaka i kontrola njihove populacije, do sada nije dala odgovarajući efekat.

Sprovedenom studijom, tim naučnika sa ovog Univerziteta otkrio je koliko štete mačke ustvari naprave. Naime, na osnovu 10.000 uzoraka mačijeg izmeta, otkriveno je da svaka lutalica ubije oko 225 reptila godišnje. Pojedini primeri pokazali su čak prejedanje gušterima, dok je ostvaren rekord ponela mačka u čijem stomaku je otkriveno 40 različitih vrsta guštera.

Ove, australijanske mačke, pojedu mnogo više gmizavaca u odnosu na svoje evropske i američke rođake.

Statistika je otkrila da se na “meniju” mačaka pored 250 različitih gmizavaca, nalaze i bradati zmajevi i gekoi.

Ugrožene vrste

Tačan uticaj mačaka, ne može se precizno utvrditi, jer brojno stanje gmizavaca na području Australije nije poznato. Ono što je poznato, jeste činjenica da je 11 vrsta ugroženo.

Ukoliko se u statistiku unese i brojka kućnih mačaka, dobija se rezultat od nastradalih 650 miliona gmizavaca.

Pored gmizavaca, na meti se nalaze i ptice. Oko milion ptica postaje obrok mačkama svakog dana.

U cilju borbe protiv ovih užasavajućih brojki, Vlada Australije odobrila je projekat vredan 20 miliona evra, kako bi se smanjio uticaj mačaka lutalica na divlje životinje.

U planu je izgradanja životne sredine, bez mačaka, na području od 9.400 hektara, koje bi se ogradilo s električnom ogradom dugom 44 kilometra. Ovaj plan predstavila je jedna australijska organizacija za zaštitu životinja i životne sredine.

Na ovo područje bile bi puštene sve vrste kojima preti izumiranje.

06/06/2023 11:14

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments