6 novih tipova koronavirusa otkrivenih kod slepih miševa

20/04/2020 21:15

6 novih tipova koronavirusa otkrivenih kod slepih miševa

Naučnici su otkrili šest novih tipova korona virusa kod slepih miševa u Mjanmaru (jugoistok Azije). Čak iako pripadaju istoj porodici, virusi nisu genetski bliski tipu koji je prouzrokovao aktuelnu pandemiju ili tipovima koji su uzrokovali epidemiju SARS  2002. i MERS 2012. godine.

Do otkrića se došlo nakon istraživanja na slepim miševima u Mjanmaru, koje je finansirala vlada, sa ciljem da se identifikuju infektivne bolesti koje imaju potencijal da se prenose sa životinje na čoveka. Slepi miševi su glavni osumnjičeni, a naučnici smatraju da mali sisari mogu nositi hiljade neotkrivenih tipova koronavirusa. 

Virus SARS-CoV-2 se preneo na čoveka sa slepih miševa, verovatno sa preko nekog posrednika.

Između 2016. i 2018. godine, naučnici su skupili stotine uzoraka izlučevina od 464 slepih miševa koji pripadaju 11 različitim vrstama. Izabrane su zone u kojima postoji intenzivna ljudska aktivnost, tako da često dolazi do kontakata između čoveka i slepog miša.

Genetski materijal iz ovih uzoraka je poređen sa genomom poznatih vrsta koronavirusa i tako su pronađeni novi tipovi kod tri vrste slepih miševa, a to su sledeći virusi: PREDICT-CoV-90, PREDICT-CoV-47, PREDICT-CoV-82, PREDICT-CoV-92, PREDICT-CoV-93 i PREDICT-CoV-96.

Sledi nastavak istraživanja da bi se utvrdilo ako ovi virusi mogu preći na druge životinje ili čoveka.

Najveći broj koronavirusa ne predstavljaju rizik za čoveka, ali kad se otkriju ovakve bolesti kod životinja, postoji dobra šansa da se istraži potencijalna opasnost.

Inače slepi miševi su jedni od najčešćih prenosioca virusa kojima se mogu zaraziti i ljudi, pa stručnjaci posebnu pažnju usmeravaju na ove sisare, kada su u pitanju bolesti čiji su oni domaćini.

20/04/2020 21:15

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments