Napravite aktivni hiperlink koji sadrži razmake

24/04/2015 10:55

Napravite aktivni hiperlink koji sadrži razmake

Kada kucate tekst, Word prepoznaje određene setove karaktera, kao što su UNC (Universal Naming Convention – Univerzalna konvencija imenovanja) i veb-adrese. Kada ih prepozna, program ih pretvara u aktivne veze (hiperlinkove). Ipak, možda ste to već primetili, kada adresa koju ste ukucali sadrži razmak, ona se ne pretvori pravilno u vezu.

Čim se prvi put u adresi pojavi razmak, Word prestaje da stvara vezu, jer ne zna da li ste završili sa kucanjem adrese i prešli na novu reč ili je adresa ta koja sadrži razmake. Sve u svemu, za ovo postoji jednostavno rešenje.

Prvi način da se saopšti programu da grupa reči, koja sadrži razmake, predstavlja veb-adresu ili UNC adresu i da takvu grupu reči treba pretvoriti u vezu, podrazumeva postavljanje izlomljenih zagrada (< >) oko željenog teksta. Kada po iskucavanju teksta, u okviru ovih zagrada, pritisnete taster za razmak ili Tab, taj tekst će postati aktivna veza. Za isti rezultat možete koristiti i navodnike oko teksta, odnosno adrese.

<http://www.veb adresa sa razmacima.com>

Drugi metod je da svaki razmak u adresi zamenite karakterima %20, koji predstavljaju heksadecimalnu vrednost za razmak. I u ovom slučaju, nakon što pritisnete taster za razmak ili Tab odmah po unošenju adrese, ispisana adresa će postati veza. Primetićete da heksadecimalna vrednost ostaje sastavni deo veze, ali bez obzira na to, ona je ispravna i aktivna.

http://www.veb%20adresa%20sa%20razmacima.com

Ukoliko u adresi, koju ste ispisali, postoje razmaci koji se nisu pravilno pretvorili u vezu, to možete popraviti bez prekucavanja. Dovoljno je da kliknete desnim tasterom miša na onaj deo teksta koji je pretvoren u vezu i da iz menija, koji će vam se tada prikazati, odaberete Remove Hyperlink. Nakon toga, dodajte izlomljene zagrade ili navodnike sa obe strane teksta, a posle zatvarajuće zarade (ili navodnika) ukucajte razmak ili Tab. Time je adresa postala aktivna veza. Ovaj metod za popravljanje nepravilno postavljene veze je posebno koristan kada pred sobom imate dugačku adresu koju treba popraviti, jer je ponovno kucanje zamorno.

Navedeni postupak za pretvaranje adrese u vezu, prilikom kucanja, primenljiv je i u programu Outlook.

24/04/2015 10:55

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments