Kako isključiti automatsko puštanje videa na FB-u?

30/09/2015 10:21

Kako isključiti automatsko puštanje videa na FB-u?

Facebook je uveo novu opciju zahvaljujući kojoj se video snimci sa New Feed-a puštaju automatski. Na sreću mnogih, ova opcija se može i isključiti.

Ukoliko vam ne odgovara automatsko puštanje video snimaka na početnoj stranici Facebook-a možete i isključiti ovu novinu na društvenoj mreži.

Isključivanje automatskog puštanja video snimaka:

Na računaru

Potrebno je samo da otvorite opciju Settings.settings-fbNa ovoj stranici nalazi se u listi opcija za podešavanje, na poslednjem mestu – Videos.

Kada otvorite ovu stranicu pojavljuju je se opcije koje su u vezi sa video sadržajem na Facebook-u. Prva opcija je u vezi sa kvalitetom video snimka, dok je druga ona koju tražimo.

Kako bi isključili automatsko puštanje video snimaka potrebno je da kod druge opcije na stranici podešavanja video snimaka, gde piše Audio-Play Videos, kliknete na polje sa strelicom na dole. video-settings-fbKada se otvore opcije – Default, On, Off – kliknite na Off ukoliko ne želite da vam se automatski puštaju video snimci na početnoj strani.

Na moblnom telefonu – putem Android aplikacije

Ukoliko koristite Android Facebook aplikaciju i želite da isključite automatsko puštanje video sadržaja, potrebno je da kliknete na tri crtice koje se nalaze pored notifikacija. Nakon toga odaberite App settings (podešavanje aplikacije).android-fb-settings

App settings sadrži opciju Videos play automatically (video snimci se automatski puštaju) i potrebno je samo da izaberete opciju Off kako biste to isključili.

Na mobilnom telefonu – putem iOS aplikacije

Ukoliko koristite iOS Facebook aplikaciju i želite da isključite automatsko puštanje video snimaka potrebno je da kliknete na More (više) – nalazi se u donjem desnom uglu. Nakon toga pronađite Settings (podešavanja) u kom se nalazi opcija Videos and Photos. iOS-fb-settingsDa biste isključili opciju automatskog puštanja video sadržaja na Facebook-u, potrebno je da kod opcije Autoplay odaberete Off, odnosno da isključite ovu opciju.

Isključivanje automatskog puštanja video snimaka je jednostavno, a ukoliko aplikaciju pokrećete uz pomoć mobilnog interneta, isključivanje ove opcije vam može uštedeti internet.

Ukoliko ipak želite da se video snimci na početnoj strani sami puštaju, ali ne želite da trošite svoj ograničeni mobilni internet, onda možete i na Adroid i iOS aplikaciji da, umesto Off, odaberete opciju Wi-Fi only na Android aplikaciji, odnosno za iOS aplikaciju – On Wi-Fi Connections Only.

Odabirom ove opcije, video snimci na vašem mobilnom uređaju će se puštati automatski samo kada ste povezani na neku Wi-Fi internet mrežu.

30/09/2015 10:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments