Saveti za ispravno postavljanje ciljeva

08/01/2015 09:41

Saveti za ispravno postavljanje ciljeva

Pred nama je još jedna godina i na samom početku mnogi postave sebi neke ciljeve, kako odrasli tako i oni mlađi. Kako biste pomogli svom detetu da ostvari željene ciljeve morate obratiti pažnju na sledeće parametre koji mogu biti ključni kada je uspeh u ispunjavanju zacrtanih ciljeva u pitanju.

Kako postaviti i ostvariti cilj?

Veoma je važno da mlada osoba oseti da to što radi ima efekta i da oseti kako je to uspeti u nečemu. Sam osećaj uspeha podiže samopouzdanje, učvršću je ga i na taj način se gradi zdrava ličnost koja će se kasnije lakše izboriti za ostvarenje svojih ciljeva, ma koliko oni bili teški.

Zato je bitno da se na pravi način postavi cilj a to se postiče podrškom vas kao roditelja čija je uloga da, pored podrške, usmerite svoje dete na sledeće aspekte kako bi vremenom naučilo samo da na pravi način postavi sebi ciljeve:

Pozitivno postavljen cilj – to znači da cilj treba da bude postavljen na osnovu onoga što dete želi. S obzirom na to da dete ne ume da obrađuje negacije o kojima razmišlja, mora da ih izbaci i da obrne situaciju – da misli pozitivno. To znači da ako za cilj ima da ne padne na popravni iz nekog predmeta u školi ne treba da misli kako ne želi da padne na popravni, nego treba da razmišlja o tome kako želi da popravi ocenu.

To je način da se do cilj zaista stigne, jer je na taj način cilj popravljanje ocene, a ne popravni ispit. Vrlo je jednostavno, samo treba postaviti mišljenje na pravi način i nastaviti sa takvim razmišljanjem koje će vremenom postati navika pa će i ciljevi lakše biti dostignuti.

Detaljno određen cilj

Toliko do detalja osmisliti šta je cilj da u glavi deteta bude kristalno jasan. Ako želi da ima pozitivne ili bolje ocene iz tog predmeta mora da kao cilj ima tačno određeno – šta je to čemu teži, šta mu je cilj. Može i korak po korak da se dođe do konačnog cilj. Može za početak da zamisli dvojku kao ciljanu ocenu, ali vremenom, ako ima takve ambicije, da za cilj u glavi vizualizuje i više ocene.

Tako će mozak biti spreman da iskoristi svaku priliku da ispuni zadati cilj koji već postoji u glavi. Naravno, bez truda i učenja do toga neće doći, ali ovakav način razmišljanja, gde je cilj konkretno zamišljen daće sliku da je i ispunjenje tog cilja moguće.

Dokaz ostvarivanja cilja

Treba znati i šta je pokazatelj da je cilj ostvaren. Dokaz da je cilj ostvaren biće očigledan ako je dete tačno odredilo šta tačno predstavlja cilj. U svakom slučaju, pomoć u ostvarenju cilja jeste i pitanje – šta će se desiti kada postigneš to što želiš? Trebalo bi tražiti od deteta da detaljno opiše svoj cilj, šta će videti, osetiti kada se to desi, kakav će efekat proizvesti ostvarenje zacrtanog cilja, kako će to dalje uticati na njihov život i tome slično. Tada će mladi očekivati te opisane događaje i osećaje pa će znati kada se to desi da su uspeli.

Dokaz ostvarenja cilja je bitan jer je osećaj uspeha krucijalan za samopouzdanje, a ako ima dokaz da je uspeo osećaće se stvarno kao pobednik. Bitno je i da dete uživa u ostvarenju svog cilja, pa ga treba podsticati na to. Tako će sve češće težiti tome da oseti taj dobar osećaj koji sa sobom donosi uspeh.

Od koga zavisi ostvarenje cilja?

Treba dati detetu do znanja da ostvarenje njegovog cilja treba da zavisi samo od njega, a ne da očekuje da će moći da projektuje ostvarenje cilja na druge. To znači da bi trebalo da cilj bude zacrtan i održavan samo od strane deteta, a roditelj (ili nastavnik/prijatelj) je tu samo da podrži to. Naravno, veoma je bitna uloga roditelja koji bi trebalo da nauče svoju decu kako da postavljaju svoje ciljeve ali ne i da ih oni određuju i ostvaruju umesto njih.

Ukoliko dete postavi cilj čije ostvarenje zavisi od nekog drugog, vrlo je moguće da se to neće ispuniti jer on nad tim nema kontrolu i onda vrlo lako može doći do razočarenja. Na primer, ukoliko dete želi da popravi ocenu iz nekog predmeta ne može očekivati da će uspeti u tome ako prepiše od nekoga tačne odgovore, jer možda neće uspeti u tome, možda će biti uhvaćeno i kažnjeno, a ukoliko nauči za taj test može se osloniti na to da će napisati dovoljno tačnih odgovora kako bi dobilo višu ocenu.

Vrednost cilja

Treba naučiti dete da gleda par koraka unapred. Neke ciljeve nije moguće reštit “preko noći”, nekim ciljevima se treba posvetiti više. Tako na primer, ukoliko za cilj ima bolje ocene ili pozitivne ocene (a ne popravni ispit) mora shvatiti da se do toga stiže korak po korak.

Nekad se čini da učenje (ili bilo kakav trud) nema smisla i oni bi radije za to vreme radili bilo šta drugo, ali ukoliko im se predoči da je to dobro za njih i da će na taj način, na primer, preko leta imati vreme za uživanje a ne za popravni ispit, tada će moći da razumeju koliko je njihov cilj vredan i koliko trud i povremene žrtve mogu doneti dobrog.

Važno je da mladi imaju ciljeve, jer se na taj način oblikuju njihovi karakteri i ličnosti. Međutim, nije uvek lako postaviti cilj, skoro podjednako koliko je teško i ispuniti ga. Tada roditelji treba da pomognu svojoj deci i nauče ih kako da postave svoje ciljeve i kako da stignu do ostvarenja. Ono što je bitno jeste da zapamte da su konci u njihovim rukama i da ostvarenje ciljeva zavisi samo od njih.

08/01/2015 09:41

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments