Šta donosi Nacrt zakona o udžbenicima?

18/12/2017 09:16

Šta donosi Nacrt zakona o udžbenicima?

U okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o udžbenicima održana je tribina u Beogradu.

Predstavljajući novine koje donosi Nacrt, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković je istakla da je jedna od ključnih novina to što će udžbenici moći da budu digitalni. Da bi školske knjige mogle da budu samo u digitalnoj formi, u zakon je uvedena odredba da je udžbenik osnovno didaktičko sredstvo u bilo kom obliku ili mediju.

“Kada digitalni udžbenik bude predviđen zakonom, biće usvojeni standardi za njegovu izradu, kao i novi plan udžbenika”, pojasnila je Nedeljkovićeva.

Ona je naglasila da će ovo rešenje omogućiti jeftinije, pravednije i dostupnije obrazovanje, a da će učenicima digitalni udžbenici biti i zanimljiviji i funkcionalniji, što će uticati i na povećanje njihovih znanja i veština.Osnova za učenje i dalje će, u najvećem broju slučajeva, ostati papirni udžbenički kompleti.

Novina je i to što je predviđeno ukidanje kvota po kojoj su za neki udžbenik, da bi bio u upotrebi, morali da se izjasne nastavnici najmanje pet odsto đačke populacije. Ova odredba u prethodnom zakonu uvedena je jer je postojalo gotovo 80 licenciranih izdavača udžbenika na tržištu. Kada je uvedeno da je minimalna kvota da se neka knjiga nađe u učionici, da iznje uči najmanje pet odsto učenika, mnogi su nestali sa tržišta.

Kako je objasnila pomoćnica ministra, da bi se pojeftinila cena udžbenika i ukinulo crno tržište Nacrt predviđa i da će škole udžbenike moći da nabavljaju posredstvom učeničkih zadruga. Provizije koje uzimaju posrednici mogle bi da budu podeljene napola, tako da deo ostaje zadruzi, a za drugi iznos dala da bude povoljnija cena.

Izmenjen je i način za podnošenje rukopisa i odobravanje udžbenika, tako da rokovi za ovaj posao budu kraći, a procedura jednostavnija. Biće ukinute i liste pregledača udžbenika, koje je do sada potpisivao ministar, a novi propis definiše kriterijume ko može biti pregledač, sa namerom da ta lista bude duža, bez sukoba interesa i kako bi proces bio transparentniji.

I dalje će postojati obaveza da se isti udžbenici koriste u školama četiri godine, tj. da se na svake četiri godine biraju novi udžbenici. Samo u izuzetnim slučajevima, uz saglasnost Ministarstva prosvete, škole će moći da promene knjige koje koriste usred četvorogodišnjeg ciklusa.

Jedna od novina biće i Centar za niskotiražne udžbenike, koji bi trebalo da reši problem materijala na jezicima nacionalnih manjina, ali i udžbenika prilagođenih slabovidoj deci, kao i literaturu za srednje stručne škole koju izdavači, zbog malog broja primeraka, ne žele da štampaju. Dodatna sredstva za ovaj fond biće obezbeđena iz budžeta. Izdavači koji ne budu objavljivali niskotiražne udžbenike, a obavezali su se na to, ili oni koji ne budu uplaćivali novac u fond, biće kažnjeni.

18/12/2017 09:16

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments