Promene koje donosi Ministarstvo prosvete u 2015. godini

09/01/2015 10:00

Promene koje donosi Ministarstvo prosvete u 2015. godini

Sve države u regionu imaju donet zakon o prosvetnoj inspekciji, osim Srbije. Ali to nije jedino što nedostaje u prosvetnom sistemu naše države. Pored ovog zakona, u planu je usvajanje i novog zakona o udžbenicima, ali uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u prosveti u toku 2015. godine.

Ministarstvo prosvete planira da uspostavi Enik-narik centar za vrednovanje stranih studijskih programa zapošljavanja, a radiće i na usaglašavanju Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

U planu Ministarstva prosvete je i rad na izradi Zakona o regulisanim profesijama, kao i usvajanje novih zakona o visokom obrazovanju, naučnoistraživakoj delatnosti, inovacionoj delatnosti, studetskom organizovanju, o oznakama geografskog porekla i pratećih podzakonskih akata, što uključuje i Pravilnik o ocenjivanju učenika.

Za 2015. godinu najavljena je i izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi.

Takođe, u 2015. godini biće donete Strategija statistike u obrazovanju i nauci i Strategija o internacionalizaciji visokog obrazovanja, Strategija naučnog i tehnološkog razvoja na osnovu koje se sprovodi konkurs za novi projektni ciklus istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija.

09/01/2015 10:00

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments