Ministarstvo prosvete: 100 miliona dinara za lektire

05/12/2016 10:47

Ministarstvo prosvete: 100 miliona dinara za lektire

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odvojilo je 100 miliona dinara za nabavku lektira i knjiga za biblioteke svih osnovnih škola na teritoriji Srbije.

Iznos koji će škole dobiti zavise od broja učenika i stepena razvijenosti lokalne samouprave u kooj se nalazi. Pored lektira, školske biblioteke mogu odabrati i sve one naslove koje smatraju neophodnim za kvalitetniji obrazovno-vaspitni proces.

Škole vrše odabir knjiga, lektira, enciklopedija i serijskih publikacija koji su namenjeni učenicima, a koji doprinose unapređivanju kvaliteta nastave svih nastavnih predmeta u skladu sa propisanim nastavnim planom i programom, poštujući princip racionalnosti i ekonomičnosti.

Ministarstvo podseća direktore na dopis broj: 650-02-01094/1/2016-07 godine, od 16. novembra 2016. godine, u kojem je ukazano da se prilikom izbora knjiga i lektira ima u vidu kvalitet samih naslova i autora, kao i dobra tehnička opremljenost knjige (povez, tvrdo koričenje…) s obzirom na to da su te knjige i lektire predviđene za višegodišnju upotrebu od strane učenika.

05/12/2016 10:47

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments