Poziv školama za učešće na projektu iz robotike i programiranja

24/11/2017 09:35

Poziv školama za učešće na projektu iz robotike i programiranja

Istraživačka stanica Petnica u saradnji sa partnerskom organizacijom Osijek Software City iz Hrvatske organizuje program dodatnog obrazovanaj namenjen nastavnicima i učenicima srednjih škola iz Srbije i Hrvatske.

Projekat „STEM obrazovanje i nove tehnologije u cilju regionalnog razvoja“ je osmišljen tako da izabrane srednje škole trajno dobijaju paket neophodan za realizaciju savremene nastave i vannastavnih aktivnosti u oblasti robotike, kao i paket obrazovnih programa. Ideja je da se školama na ovaj način pomogne da nakon projekta mogu uspešno svojim učenicima predstavljati robotiku, programiranje, prirodne nauke i inovacije (STEM oblasti).

Obrazovni aspekt projekta traje šest meseci i sadrži seminare u Petnici, Osijeku i aktivnosti u online fazi. Izabrane škole će sa svojim timovima (1 nastavnik i 2 učenika) imati prilike da sa najboljim stručnjacima iz Srbije, Hrvatske, EU i SAD rade na sopstvenoj edukaciju iz oblasti programiranja, robotike, inovativne nastave, kao i drugih tema vezanih za STEM oblasti.

 

Prvi takav seminar se održava u Istraživačkoj stanici Petnica od 13. do 17. januara 2018. godine. Nakon toga slede aktivnosti unutar samih škola sa robotskim paketom koji dobija svaka škola, kao i online faza učenja i realizacije malih naučnih projekata. Završni seminar se odigrava u Biznis inkubatoru Sveučilišta u Osijeku od 25. do 30. juna 2018. godine.

Svi troškovi učešća na ovim aktivnostima su besplatni. Škole koje prođu sve aktivnosti planirane projektom će moći da zadrže dobijeni paket opreme u trajnom vlasništvu.

Konkurs za zainteresovane srednje škole traje do 10. decembra 2017. godine. Nastavnici koji u ime svojih škola predvode timove treba da popune prijavni formular na ovom linku, kao i da dostave odluku škole da prihvata učešće u ovom obrazovnom programu (u okviru sve tri navedene aktivnosti). Sastavni deo prijave jeste i kratak opis na koji način bi učešće na ovom Projektu, njegove obrazovne aktivnosti i oprema koja se kroz projekat može dobiti, unapredilo rad nastavnika, aktivnosti u školi i interesovanje učenika za STEM.

Škole koje budu izabrane za učešće u obrazovnom programu se obavezuju da će program ispratiti u celosti, kao i da će dobijeni set za robotiku aktivno koristiti i nakon završetka projekta.

Projekat „STEM obrazovanje i nove tehnologije u cilju regionalnog razvoja“ podržala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Hrvatskoj.

Izvor: petnica.rs

24/11/2017 09:35

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments