Liste zaposlenih i tehnoloških viškova u OŠ i SŠ (2016/2017)

14/09/2016 11:04

Liste zaposlenih i tehnoloških viškova u OŠ i SŠ (2016/2017)

Na osnovu prikupljenih informacija iz škola o sistematizaciji radnih mesta i potrebana škole, utvrđeno je da je potrebno ukupno 99.972 zaposlena radnika u školama.

Ovaj broj odnosi se na sve zaposlene – za nastavnike i vannastavno osoblje na radnim mestima preračunatih na punu normu. Ukupan broj angažovanih zaposlenih radnika na neodređeno vreme, a vezano za normu, iznosi 81.546, dok je broj slobodnih normi koje nisu vezane angažovanjem na neodređeno vreme 18.426.

Prema podacima – u sistemu je 14.813 zaposlenih sa nepotpunom normom, a kako bi oni upotpunili normu potrebno je još 4.041 radnih mesta. Kao tehnološki višak zaposleno je 4.876m a broj tehnoloških viškova preračunatih na broj radnih mesta je 1.459.

Kako bi se zbrinuli tehnološki viškovi i upotpunile norme zaposlenih sa nepotpunom normom potrebno je oko 5.500 radnih mesta, što je mnogo manje od 18.500 raspoloživih radnih mesta. Preostalih 13.000 radnih mesta na raspolaganju je za zapošljavanje na određeno vreme.

Popunjavanje slobodnih radnih mesta prate radne podgrupe pri školskim upravama koje čine rukovodioci školskih uprava, savetnici za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje ŠU, predstavnici direktora škola i reprezentativnih sindikata.

Podrupe o svom radu i eventualnim problemima izveštavaju Centralnu radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja koju čine predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog vaspitanja i četiri reprezentativna sindikata. Podgrupe i Radna grupe se staraju da se slobodna mesta popunjavaju po prioritetima koji su određeni Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i koji daje prednost zaposlenima za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba, što neformalno nazivamo tehnološkim viškovima (odnosno “Listom A”). Sledeći na listi prioriteta su zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom (“Lista B”).

Prilikom donošenja konkretnih rešenja u rešavanju problema tehnoloških viškova potšuju se kako Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, tako i drugi relevantni propisi.

Radnim podgrupama preporučeno je da sagledaju situacije i nađu optimalno rešenje za ukrupnjavanje norme. Tada se daju preporuke za prelazak iz jedne u drugu ustanovu, na primer radi ukrupnjavanja ili upotpunjavanja norme, a u cilju rešavanja pojedinačnih porodičnih problema (nega bolesng deteta ili bračnog druga, potreba za pružanjem podrške članu porodice sa posebnim potrebama i slično).

Poseban kolektivni ugovor ne prepoznaje problem zaposlenih koji rade u tri škole, a imaju potrebu da promene školu ili ukrupnje normu, kao ni problem škola koje na jednom radnom mestu imaju po nekoliko zaposlenih sa po delom norme. Sa ciljem nalaženja efikasnih rešenja, sve pojedinačne slučajeve će razmatrati podgrupe, a potom i Radna grupa. Preporučuje se nastavnicima da svoje molbe upute radnim podgrupama na teritoriji svoje školske uprave, a diretkorima da daju svoj doprinos u rešavanju ovih problema.

Trenutno su objavljenje liste sa stanjem na dan 31. avgust 2016. godine. Aktuelne liste nalaze se ovde.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

14/09/2016 11:04

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments