Kako je sprečeno prepisivanje na završnom ispitu?

16/06/2017 15:53

Kako je sprečeno prepisivanje na završnom ispitu?

Ove godine je kombinovani test na završnom ispitu za male maturante bio nešto drugačiji nego ranije – sa ciljem da se spreči prepisivanje.

Osmaci su bili iznenađeni kada su na testovima koji su bili ispred njih videli čudne oznake. Ispostavilo se da su kombinovani testovi bili podeljeni u više grupa kako budući srednjoškolci ne bi mogli međusobno da prepisuju.

Tako je svaki test bio obeležen sa jednim od pet slova, čime je označeno u kojoj se grupi nalazi. Testovi su bili obeleženi slovima – I, B, G, F i H.

Razlika u testovima po grupama sastojala se samo u tome što su pitanja bila poređana na drugačiji način upravo zato što je prethodnih godina bilo najviše prepisivanja upravo tokom ovog testa na maloj maturi.

Međutim, ono što je isto bilo kao i ranijih godina, a vezano za kombinovani test, jeste to što su se učenici uglavnom složili sa tim da je opet kobinovani test bio najteži od sva tri, dok je srpski opet bio najlakši za rešavanje većini osmaka.

16/06/2017 15:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments