Supernova bi mogla da utiče na formaciju oblaka na Zemlji

19/12/2017 13:38

Supernova bi mogla da utiče na formaciju oblaka na Zemlji

Očigledno je da je klima na Zemlji uzrokovana najbližom zvezdom-Suncem, ali izgleda da eksplozije udaljenih zvezda mogu da igraju veliku ulogu u tome, pa bi tako supernove mogle biti povezane sa formiranjem oblaka na našoj planeti.

Supernove prave veliku količinu kosmičnih talasa sa visokom električnom enegrijom, a kada stignu do atmosfere, oni pretvaraju eletrone u jone, koji utiču na aerosoli i stvaraju oblake.

Budući da oblaci utiču na globalno vreme i temperature, broj kosmičkih talasa igra ulogu u klimatskih varijacijama. Promene Sunčevog magnetnog polja menjaju tok kosmičkih talasa, a kako se Solarni sistem kreće kroz Mlečni put, Zemlja bi mogla da prođe kroz region mnogo bogatiji kosmičkim talasima.

Dosad, naučnici su samo pretpostavljali da na klimu Zemlje utiču svemirski fenomeni, a nova studija približila je teoriju istini. Ipak, još istraživanja na ovu temu je potrebno.

19/12/2017 13:38

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments