Program koji čita ljudske misli!

01/02/2016 12:33

Program koji čita ljudske misli!

Kompjuter koji čita misli čoveka može biti vrhunac savremene tehnologije – a upravo su na tome radili i naučnici sa Univerziteta u Vašingtonu.

Istraživanjem električnih signala u mozgu, naučnici su došli do ideje – da naprave kompjuter koji će čitati te signale, odnosno čitati misli ljudi.

Ovo je postalo i moguće, nakon što su napravili novi program koji ima mogućnost da dekodira ljudske misli u gotovo realnom vremenu.

Istraživanje je sprovedeno sa sedam pacijenata sa epilepsijom koji se leče na Harborvju medicinskom centru u Sijetlu.

Eksperiment se sastojao od ispitivanja reakcija pacijenata na dve različite vrste prikaza – lica i kuća. Tako je kompjuter imao zadatak da dekodira – u roku od nekoliko milisekundi – električne signale mozga ispitanika.

Da je ovo prvi kompjuter koji čita misli dokazano je rezultatom od 95 odsto preciznosti u pogađanju šta je ispitanik video u trenutku kada kompjter prati njegove misli, odnosno moždane signale.

Elektrode koje su priključene na temporalne ređnjeve pacijenata povezane su sa kompjuterskim programom koji ima mogućnost da prepoznaje dva karakteristična svojstva moždanih signala – potencijale u vezi sa evociranjem događaja i spektralne promene u vezi sa širokom propusnom moći signala.

Program obrađuje prikupljene moždane signale 1.000 puta u seknudi kako bi uspešno izdvojio njihove karakteristike, nakon čega izršava posebnu analizu podataka sa ciljem da ustanovi koja je kombinacija lokacija elektroda i tipova signala bila u najužoj vezi sa onim što su pacijenti videli.

01/02/2016 12:33

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments