Nauka predviđa: Zemlja dobija novi superkontinent?!

20/01/2017 10:09

Nauka predviđa: Zemlja dobija novi superkontinent?!

Naučnici neprestano pokušavaju da odgonetnu mnoge misterije vezane za planetu na kojoj živimo, da saznaju neke nove stvari i predvide one koje bi mogle da se dogovode.

Upravo tako je zahvaljujući različitim istraživanjima i nastala teorija da će na Zemlji nastati novi kontinent koji će nositi naziv Amazija.

Naime, naučnici su do ove teorije došli nakon što su je testorali koristeći paleomagnetske podatke, odnosno evidenciju o Zemljinom magnetskom polju sačuvanom u stenama. Nakon toga, proučavali su varijacije o rotaciji planete detaljno proučavajući i kretanje njene ose.

Amazija - novi kontinent

Amazija – novi kontinent

Zbog promene masovne raspodele površina, kako bi održala svoju rotacijsku ravnotežu, Zemlja će morati da napravi “razmeštanje” tektonskih ploča – što će trajati više miliona godina.

Činjenica da superkontinenti utiču na Zemljino kretanje upravo je razlog zbog kog se veruje da će se na površini naše planete pojaviti novi kontinent – Amazija. Posledica nastanka ovog kontinenta će biti nestajanje Arktičkog okeana i Karipskog mora, spajanje Severne i Južne Amerike i sudar ovog kopna sa Evropom i Azijom.

Pangea - prakontinent

Pangea – prakontinent

Stručnjaci podsećaju i na činjenicu da je pre 300 miliona godina postojao superkontinent pod nazivom Pangea, koji je u svom središtu imao Afriku. Samo 100 godina nakon što je nastao kontinent Pangea – počeo je da se razdvaja, od čega je nastalo sedam manjih kopnenih površina – današnjih kontinenata. Posledica toga je i nastanak Atlantskog okeana.

Međutim, ni Pangea nije prvi kontinent koji je postojao na Zemlji – naučnici smatraju da je on bio treći ili četvrti, a novi superkontinent Amazija očekuje se za 250 miliona godina.

Natanak kontinenata raspadanjem superkontinenta Pangea

Natanak kontinenata raspadanjem superkontinenta Pangea

Prvi je teoriju o pomeranju kontinenata izneo nemački naučnik Alfred Vegener 1912. godine, koji je objasnio i kao dokaz teoriji izneo činjenicu da oblici kontinenata odgovaraju jedan drugom – kao delovi slagalice.

20/01/2017 10:09

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments