Nagradni konkurs za mlade dizajnere

29/02/2016 10:44

Nagradni konkurs za mlade dizajnere

Nagradni konkurs za mlade dizajnere “Young Balkan Designers 2016” raspisala je Balkanska dizajn mreža, a slogan ovogodišnjeg konkurs je “Novo analogno”.

Na konkursu mogu učestvovati članovi Balkanske dizajn mreže do 35 godina starosti iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske.

Za sve koji nisu članovi Balkanske dizajn mreže – učlanjenje je jednostavno i besplatno, popunjavanjem online formulara.

Pod sloganom “Novo analogno” ovogodišnji konkurs poziva na kreiranje dizajn paketa – proizvoda, koncepta, scenarija, usluga – koji vraćaju ručnu izradu u proces proizvodnje i dizajna, direktno ih uvezujući sa materijalima, zanatima i tehnikama koje nudi balkanska kultura.

Cilj konkursa je da se istraži na koje načine Balkan kao društvo može da aktivira i afirmiše vredosti sopstvenih kulturnih dobara i doprinese globalnoj raspravi o dehumanizaciji procesa proizvodnje, nastaloj kao posledica kapitalističkog modela i digitalne produkcije koji zanemaruju ljudski faktor – čoveka, njegovu ličnost i emocionalni sklop i ideale ka kojima teži.

Dizajneri imaju zadatak da razmisle o humanizaciji procesa proizvodnje, kao i o načinima imprementacije lokalnih veština i zanata u savremeni dizajn, sa fokusom na direktno i neposredno uključivanje lokalne zajednice u proces rešavanja problema i proizvodnje, nasuprot njihovom fiktivnom uključivanju putem društvenih mreža.

Krajnji rok za prijavljivanje na konkurs je 10. april.

Više informacija o konkursu, uslovima, načinu prijave, nagradama i rokovima nalazi se na sajtu i zvaničnoj Facebook stranici konkursa, a mogu se dobiti i slanjem mejla na adresu [email protected].

Balkanska dizajn mreža osnovana je od strane Hrvatskog dizajnerskog društva iz Zagreba, Publik Room-a iz Skoplja i Mikser organizacije iz Beograda. Cilj ovog udruženja je pružanje podrške razvoju i promociji balkanskog dizajna, kako u regiji, tako i na evropskoj i međunarodnoj sceni.

29/02/2016 10:44

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments