Literarni konkurs Misije OEBS-a u Srbiji

22/05/2016 10:03

Literarni konkurs Misije OEBS-a u Srbiji

Misija OEBS-a u Srbiji raspisala je konkurs za pisanje eseja na temu “Uloga mladih u sprovođenju obaveza iz ljudskih dimenzija OEBS-a”.

Na konkursu mogu učestvovati mladi ljudi od 15 do 30 odina koji su državljani Republike Srbije, a esej mora biti originalni neobjavljeni rad.

Cilj konkursa je da se pomovišu vrednosti kao što je aktivno građanstvo, učešće mladih i važnost glasa mladih ljudi.

Na konkurs se šalje esej koji bi trebalo da elaborira ulogu mladih u sprovođenju obaveza iz ljudske dimenzije OEBS-a, kao što je uloga ,ladih u promociji tolerancije i nediskriminacije, učešće mladih u demokratskim društvima, suproststavljanje nasilnoj radikalizaciji i ekstremizmu, inovacija u obrazovanju o ljudskim pravima itd.

Autor najboljeg eseja dobiće priliku da besplatno učestvuje na najvećem godišenjm događaju na temu ljudske dimenzije OEBS-a, koje se održava u Varšavi u septembru/oktobru 2016. godine.

Sprovođenje ove inicijative podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, imajući u vidu da se njome doprinosi ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i posebno pruža podrška aktivnom učešću mladih u društvu.

Krajnji rok za slanje radova je 30. jun.

Više informacija o uslovima konkursa, načinu prijave i sam prijavni obrazac, nalaze se ovde.

22/05/2016 10:03

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments