Back to homepage

Integrali – Zadaci i lekcije

Sve do pred kraj XVI veka matematika se svodila uglavnom na proučavanje geometrije i aritmetike, a tada su počeli da se razvijaju algebra, diferencijalni i integralni račun, analiza. Naziv integral, prvi je uveo Gotfrid Lajbnic, a računanje integrala prvi je primenio Jakob Bernuli

Ukoliko se ne snalazite sa integralima, nemojte klonuti duhom. Čak se i za Alberta Ajnštajna govorilo da nije ovladao diferencijalnim i integralnim računom, mada je on to kasnije demantovao. Naoružajte se strpljenjem, pažljivo pratite lekcije i savladaćete i ovu matematičku oblast.

Zadaci iz integrala – matematika za četvrti razred srednje škole

 • Neodređeni integral, tablica integrala
 • Rešavanje integrala metodom smene promenljive
 • Rešavanje integrala metodom parcijalne integracije
 • Integracija racionalnih funkcija
 • Integracija funkcija koje se smenama svode na racionalne
 • Određeni integral, Njutn-Lajbnicova formula
 • Smena promenljive kod određenog integrala
 • Parcijalna integracija kod određenog integrala
 • Primena određenog integrala-površina figure
 • Primena određenog integrala-dužina luka krive
 • Primena određenog integrala-zapremina obrtnog tela

IMAŠ PROBLEM SA INTEGRALIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI