Subotica: Predstavljanje konkursa za inicijative mladih

12/07/2016 09:40

Subotica: Predstavljanje konkursa za inicijative mladih

Prezentacija konkursa za lokalne inicijative mladih održava se u Gradskom omladinskom centru u Subotici sa početkom u 12 časova.

U okviru info dana biće predstavljen javni poziv za finansijsku podršku projekata neformalnih grupa i udruženja mladih u Subotici.

Javni poziv raspisao je Centar lokalne demokratije iz Subotice u okviru projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”.

Krajnji rok za prijavu projekata je 30. jul.

Na konkursu mogu učestvovati neformalne grupe i udruženja mladih koje deluju na području grada Subotice.

Finansijsku podršku mogu dobiti projekti lokalnih inicijatica koje će doprineti:

  • jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu i procesima donošenja odluka,
  • povećanju uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih,
  • povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih u procesu kreiranja politika i donošenju odluka.

Više o konkursu nalazi se ovde.

12/07/2016 09:40

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments