Skupština Srbije usvojila Zakon o visokom obrazovanju

28/09/2017 13:38

Skupština Srbije usvojila Zakon o visokom obrazovanju

Na današnjem zasedanju Skupštine Srbije usvojen je Zakon o visokom obrazovanju, kao i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Neke od novina koje su zakonom predviđene su da je uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova kao i formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privrede.

Zakon o visokom obrazovanju značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, uvode se novi standardi, kao i postupak žalbe i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek nakon završene akreditacije.

Novim rešenjima daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju „spin of“ i „start ap“ kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede.

Pored toga, usvojen je i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U pitanj je krovni prosvetni zakon kojim se utvrđuje donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa, ali se novim zakonom takođe uvode i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, pa će direktori biti birani isključivo na osnovu kompetencija, a poslednju reč pri izboru davaće ministar.

Zakonom je povećana odgovornost nastavnika za kvalitet nastave, ocenjivanje i postupanje u slučajevima kršenja zabrana, nasilja i diskriminacije, a utvrđeno je da se u penziju odlazi sa 65 godina.

Izvor: mpn.gov.rs

28/09/2017 13:38

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments