Ruma: Konkurs za finansiranje aktivnosti i programa udruženja

09/01/2017 10:01

Ruma: Konkurs za finansiranje aktivnosti i programa udruženja

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta Opštine Ruma koja su namenjena aktivnostima i programima udruženja otvoren je do 27. januara 2017. godine.

Finansijska sredstva se dodeljuju za aktivnosti i programe udruženja sa teritorije Opštine Ruma za 2017. godinu.

Biće podeljena sredstva za redovne aktivnosti i programe udruženja na teritoriji Opštine Ruma u oblastima:

  • ljudska prava i razvoj civilnog društva
  • socijalno-humanitarne aktivnsoti
  • ekologija, zaštita životne srdine i zdravlja građana,
  • kulturna baština i negovanje istorijskih tekovina,
  • omladinski aktivizam i amaterizam,
  • zaštita boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida,
  • zaštita i pomoć licima sa invaliditetom,
  • aktivnosti penzionerskih organizacija i dr.

Udruženja koja konkurišu treba da imaju iskustva u realizaciji programa za koja podnose zahtev, da postoje najmanje dve godine i da imaju kapacitete za realizaciju programa i projekata.

Programi se moraju realizovati na teritoriji opštine Ruma, osim onih aktivnosti i projekata koji neposredno proizlaze iz članstva u savezu ili asocijaciji.

Više o konkursu nalazi se ovde.

09/01/2017 10:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments