Konkurs za razvoj lokalnih zajednica u Srbiji

08/02/2016 16:39

Konkurs za razvoj lokalnih zajednica u Srbiji

Otvoren je novi konkurs u okviru programa “Aktivne zajednice” koji je raspisala Trag fondacija. Krajnji rok za prijavu je 17. mart.

Cilj programa “Aktivne zajednice” je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana i građanki u rešavanje problema.

Na konkurs svoje projekte mogu prijaviti udruženja i neformalne grupe građana sa teritorije Republike Srbije, a odobreni projekat može dobiti najviše 350.000 dinara za realizaciju.

Projekti se moraju odnositi na lokalnu zajednicu, na podsticanje aktivnog uključivanja građana i građanki i na dobrobit lokalne zajednice – koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou.

Predlozi projekata za konkurs “Aktivne zajednice” se mogu odnositi na najrazličitije oblasti:

  • kultura,
  • međuetnička tolerancija i saradnja,
  • rad sa decom i mladima,
  • međugeneracijska saradnja,
  • zaštita životne sredine,
  • učešće građana u procesu odlučivanja,
  • pomoć ranjivim grupama i njihova inkluzija…

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavni formulari mogu se pronaći na sajtu programa Aktivne zajednice ili dopiti putem mejla [email protected].

08/02/2016 16:39

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments