Konkurs za finansiranje lokalnih inicijativa mladih

23/12/2016 11:01

Konkurs za finansiranje lokalnih inicijativa mladih

Otvoren je poziv za udruženja mladih i za mlade da prijave svoje predstavnike na obuku i konkurišu za izbor opština u kojima će se finansirati lokalne inicijative za promociju zdravih i bezbednih stilova života.

Poziv je uputila Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a krajnji rok za prijavu je 15. januar 2017. godine.

Na konkursu mogu učestvovati udruženja mladih i udruženja za m,lade, kao i njihovi saveti iz opština u Republici Srbiji u kojima aktivizam mladih nije dovoljno razvijen. Gradovni neće biti uključeni u program.

U planu je da se izabere 10 opština sa teritorije Republike Srbije u kojima postoji potreba za osnaživanjem mladih za aktivizam, što posebno važi za sredine gde nisu aktivne kancelarije za mlade, a udruženja mladih i za mlade ne postoje ili nemaju dovoljno kapaciteta da mobilišu mlade u značajnijem obimu.

Udruženja mladih i za mlade prijavljivanjem na ovaj poziv dobijaju priliku da upute po dvoje mladih (budućih koordinatora lokalnih aktivnosti), uzrasta 18 – 30 godina (poželjno jedan mladić i jedna devojka), na trodnevnu obuku o razvoju aktivizma u lokalnim zajednicama na temu zdravih i bezbednih stilova života.

Obuka će se održati od 17. do 19. februara 2017. godine u Vršcu u Hotelu Srbija, a učesnicima će biti pokriveni troškovi obuke, smeštaja i putovanja. Učesnici ne moraju da imaju prethodno iskustvo u razvoju aktivizma, poželjno je da jedan/na nema uopšte.

Nakon obuke, učesnici u odabranim lokalnim sredinama ― opštinama, uz podršku mentora i supervizora KOMS-a, i sa svojim timom u zajednici, treba da razvijaju predloge lokalnih inicijativa u oblastima: zdravlje, sport i bezbednosna kultura mladih. Predlozi projekata – aktivnosti mladih predlažu se za finansiranje do 1. marta 2017. godine, a to mogu biti javne akcije, sportska okupljanja, edukativni i informativni događaje i slično.

Komisija koju će činiti predstavnici KOMS-a i Ministarstva omladine i sporta odabraće najefektivnije predloge projekata koji će dobiti podršku u visini od 100.000 dinara. Odobrena sredstva neće biti uplaćivana nosiocu aktivnosti, već će KOMS plaćati troškove lokalnih aktivnosti. Planirano je da se aktivnosti mladih realizuju u periodu od 10. marta do 30. aprila 2017. godine.

Više informacija o uslovima i načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji nalazi se ovde.

Poziv je raspisan kao deo projekta “Iskorak”, koji Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

23/12/2016 11:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments