Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete u 2018.

29/12/2017 11:39

Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete u 2018.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2018. godini sufinansira određene programske aktivnosti.

 

Program sufinansiranja podrazumeva:

 • stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva;
 • sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u Republici Srbiji i u inostranstvu;
 • sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
 • sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
  stipendiranje mladih istraživača;
 • sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja;
  sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
 • sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
  sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
 • sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
  finansiranje nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, kao i edukacija za njihovo efikasno korišćenje;
 • finansiranje dodele Digital Object Identifier – DOI brojeva za naučne časopise koji izlaze u Republici Srbiji, a koji su uključeni u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija (CrossRef);
 • finansiranje izrade, održavanja i publikovanja bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
 • sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
 • sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
 • sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
 • sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama;
 • sufinansiranje aktivnosti dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistračivačkim radom.

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1., 5. i 11. do 18. je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 29.01.2018. godine, a do kraja prve polovine 2018. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 27.02.2018. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kao i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

29/12/2017 11:39

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments