Ko je pljačkao faraone?

14/05/2022 11:42

Ko je pljačkao faraone?

Ni jedna od faraonskih grobnica nije pronađena netaknuta. Veruje se da su velelepne građevine piramide, a potom i skrivene odaje doline kraljeva, poznate po izuzetnom bogatstvu koji su kraljevi nosili na onaj svet. Privlačile se pljačkaše od samog raspada carstva, kada više nisu strogo čuvani, pa do našeg doba.

Nedavna otkrića u dolini kraljeva upućuju na dodatne činjenice i nove zanimljive zaključke.

Dolinom kraljeva dominira lepota i raskoš grobnice K20 koja je trebala čuvati mumiju kralja Ramzesa II. I ta grobnica kao i svaka u dolini kraljeva bila je poharana, malo šta je od predmeta potrebnih za zagrobni život faraona ostalo.

Poznato nam je da su faraoni sahranjivani u zlatu i kadifi, da je ambijent njihovih života prenet u zagrobnu odaju ili odaje. Sa njima su sahranjivane i mumificirane čak i životinje i najblizi članovi porodice. Njihovo bogatstvo u nakitu i ukrasima od dragog kamenja i plemenitim metalima takođe je postajalo deo palate umrlog.

Opet se vredno radi u dolini kraljeva u Egiptu, mestu skrivenih grobnica, uklesanih u kamenju impozantnih veličina i podzemnih dvorana. Nedavno je otkrivena i grobnica K49 tačno preko puta one najveće, Ramzesove. 

Ova grobnica je naravno poharana, te je nađena prazna.

Iznad njenih vrata nađene su spise, hijeroglifi ispisani vatra crvenom bojom. Posle tumačenja nađeno je da je u pitanju neki spisak tkanina i materijala, veruje se za mumificiranje i da je ova grobnica bila kakvo skladište. Jedan zapanjujući detalj koji je zvunio arheologe je slučajno otkriće prstena Ramzesa III u ovoj grobnici preko puta njegove.

Dugo su se kockice sklapale i naučnici dolaze do teorije da je grobnica ustvari skladište mumifikacionog materijala korištenog za Mumifikaciju Ramzesovog prvog Vezira, sadrži delove njegovog tela i srce kao organ koji je morao biti vraćen u telo prema običajima mumifikacije kao organ neophodan za ponovno oživljavanje.

Dalje neverovatno otkriće prstena govori da je čuvar, vezir, postavljen od strane istog faraona a posle njegove smrti i držve i kome je bilo naloženo da čuva grobnice od pljačkaša sam pljačkao faraone po naredbi države.

Ramzesa III koji je kao najveći faraon ratnik-vaspitavan je kao vojskovođa jel je bio drugi po redu za nasleđivanje prestola ali mu je stariji brat umro, ostavio je Egipat osiromašen silnim ratovanjima. Posle njegove smrti vlada je u pokušaju spašavanja zemlje od propasti naložila čuvaru, veziru da vrati bogatstvo faraona narodu. Vezir uz poštovanje faraona i njihovih mumija sada odmotava iste kako su između svakog sloja mumificiranog tela bili zamotani vredni predmeti i nakit. Noseći taj nakit on ispušta detalj u svom skladištu dovoljan da se razotkrije jedna bitna nit istorije a on po smrti biva kažnjen lišavanjem srca u mumificirano telo. 

14/05/2022 11:42

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments