Kako je adamova jabučica dobila naziv?

01/06/2015 15:16

Kako je adamova jabučica dobila naziv?

Adamovu jabučicu imaju samo muškarci, a ona predstavlja izraženu izbočinu na grkljanu.

Ovaj termin – Adamova jabučica, potiče od biblijskog trenutka kada je Eva dala Adamu zabranjeno voće, odnosno jabuku. Prema legendi, Adam je uzeo jabuku, zagrizao, a kada je hteo da je proguta – jedan deo jabuke mu se zaglavio u grlu i napravio izbočinu, koju sada svaki muškarac ima.

U Bibliji stoji da su Adam i Eva jeli plod sa Drveta znanja o dobru i zlu – jedan jedini, a ne plod jabuke. Međutim, ako se legenda o Adamovoj jabučici poveže sa tim, dolazi se do zaključka da je drvo jabuke – Drvo znanja o dobru i zlu. Ali ne postoje dokazi da se neko oseća posebno dobro ili zlo kada pojede jabuku.

Nakon toga postavlja se pitanje – zbog čega su Adam i Eva bili izbačeni iz Rajskog vrta jer su pojeli jabuku? Zašto se veruje da je plod jabuke, a ne plod nekog drugog voća ili Drveta znanja o dobru ili zlu, razlog što su Adam i Eva bili izbačeni iz Rajskog vrta?

U II veku je Akila Pontski, odnosno apostol Akila, prevodio Stari zavet sa hebrejskog jezika na grčki. Tada je on dozvolio sebi tu slobodu da drvo, koje se pominje u Bibliji, opiše kao drvo jabuke, iako se to u prvobitnom tekstu ne pominje. U grčkoj mitologiji je jabika često bila simbol požude i uništenja, pa je možda to razlog za takav prevod apostola Akila, s obzirom da je prevodio Stari zavet za Grke.

Izvor: Nacionalna geografija

01/06/2015 15:16

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments