Za šta služi sektor upravljanja talentima?

26/03/2020 13:50

Za šta služi sektor upravljanja talentima?

Sektor upravljanja ljudskim resursima napreduje iz godine u godinu i nudi niz primera koji potvrđuju činjenicu da je radna snaga najvrednije što jedna kompanija može da ima. Brigu o svojim zaposlenima shvatili su vrlo ozbiljno, a jedan deo koji se odnosi na njihovu dobrobit svakako je sektor upravljanja talentima.

Pre svega, talenat je zbir sposobnosti i veština, a na radnom mestu je sposobnost da se određeni posao obavi brže, lakše, bolje i kvalitetnije, što se odnosi na posao na kom je zaposleni raspoređen.

Upravljanje talentima u jednom preduzeću odnosi se na skup aktivnosti usmerenih ka privlačenju, održavanju, motivaciji i razvijanju talentovanih pojedinaca, u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata

Ovakav način prisutupa je win win situacija za obe strane: dok zaposleni dobija mogućnost da ispolji svoj talenat, da ga neguje, usavršava i da napreduje na poslu stvarajući pozitivnu atmosferu, sa druge strane menadžeri omogućavaju produktivnost i jačaju konkurentsku poziciju na tržištu. 

Šta motiviše?

  • Samoaktualizacija (posedovanje motivacione snage koja se ostvaruje u podržavajućem okruženju),
  • Poštovanje,
  • Ljubav i pripadanje,
  • Potrebe za sigurnošću,
  • Fiziološke potrebe. 

Upravo bi na sve to trebalo obratiti pažnju, jer zadovoljavajući sve elemente motivacije, ili većinu njih, kompanija će zasigurno imati zaposlene sa pravim veštinama, na pravom mestu, u pravo vreme.

26/03/2020 13:50

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments